Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) Další jednání s členem Rady Jihočeského kraje Pavlem Hrochem

Zpět

14.12.2016

Ve středu 14. prosince 2016 se uskutečnila v Kovářově schůzka předsedy Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milana Škocha s členem Rady Jihočeského kraje Pavlem Hrochem, který má kromě jiného, na Krajském úřadě Jihočeského kraje na starosti oblast kultury.
Obsahem schůzky bylo jednání o připravovaném novém přeshraničním projektu Jihočeského folklorního sdružení, který je plánován na rok 2018 - 2020 se zapojením tradičních partnerů Dolního i Horního Rakouska a nově Kraje Vysočina. Jednou ze součástí plánované spolupráce v okruzích JFoS, je vybudování Domu regionů a folklorních tradic v barokní faře v Kovářově. Na středečním jednání proto Milan Škoch a Pavel Hroch mimo jiné diskutovali o Domu regionů a výstupu zasedání zastupitelstva Obce Kovářov k tomuto tématu.
Pracovní zastupitelstvo vyslovilo většinově podporu  záměru JFoS  a doporučilo radě obce uzavřít Nájemní smlouvu  s JFoS. Téhož dne rada obce schválila pronájem části nebytových prostor barokní fary čp.1 Kovářov pro Jihočeské folklorní sdružení.
Projekt Jihočeského folklorního sdružení má za cíl přispět k ochraně společného kulturního dědictví a formou institucionální spolupráce partnerů pomoci k udržení a rozvoji tradičních hodnot, které neodmyslitelně patří k pilířům národní identity, ale jsou také dobrým prvkem, jak vzájemně spolupracovat se sousedními regiony. Partneři dávají důraz na děti, mládež, školy a seniory.
Projekt bude obsahovat společné kulturní akce, výstavy, kolokvia, lidová řemesla, lidové obyčeje, založení Domu regionů a folklorních tradic v Kovářově včetně moderních webových aplikací pro mládež, dále rozvoj činnosti detašovaného pracoviště JFoS Česko-rakouského centra rozvoje lidových tradic v Lomnici nad Lužnicí.
Důležitou součástí projektu bude vybudování Centra tradiční lidové kultury v Třebíči a s tím související náplň. Dále spolupráce s oběma rakouskými partnery, kteří dávají důraz na lidová řemesla. V neposlední řadě projekt nabídne široké veřejnosti zajímavé prezentační a propagační výstupy společného kulturního dědictví.

Radní Pavel Hroch při jednání ocenil činnost JFoS a přípravné práce na novém projektu, který velice podporuje.  

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení