Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) jednání se senátorem Jaroslavem Větrovským

Zpět

30.11.2016

V pondělí 28. listopadu 2016 proběhlo v Kovářově jednání předsedy Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milana Škocha, Pavly Škochové a senátora Parlamentu ČR Jaroslava Větrovského. Nově zvolený senátor Jaroslav Větrovský za volební obvod č. 13, kam spadá i Kovářov (kde má sídlo i kancelář JFoS) v úvodu sdělil, že velice dobře zná folklorní aktivity manželů Škochových a ocenil jejich práci v oblasti lidových tradic.
Milan Škoch následně představil JFoS v bodech: členská základna, členské a spolupracující folklorní festivaly a slavnosti, pořádání vlastních akcí, podpora členských a spolupracujících folklorních festivalů a slavností, podpora krojového vybavení členských souborů, prezentační aktivity, spolupráce s Jihočeským krajem, spolupráce s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a dalšími partnery, sponzory a představil i Česko - rakouské centrum rozvoje lidových tradic.
Pavla Škochová pohovořila o společnosti Kovářovskétradice.cz (člena a podporovatele JFoS), dále o svém třídním kroužku lidových tradic Kovářovánku, jež působí na základní škole v Kovářově, ve které mají právě významné místo lidové tradice a folklor. Zdůraznila potřebu rozvoje povědomí o lidových písních, tancích, obchůzkách či krojích mezi nejmladší generací.
Důležitým bodem schůzky byla diskuse o přeshraničních projektech, které JFoS realizuje od roku 2006. Jihočeské folklorní sdružení plánuje na rok 2018 - 2020 nový projekt se zapojením Dolního Rakouska, Horního Rakouska a nově i Kraje Vysočiny. V tomto projektu chce JFoS ve svých okruzích činnosti, věnovat velikou pozornost právě dětem a mládeži, kdy má v plánu kromě společných kulturních a výchovných akcí připravit aktivity zaměřené na základní školy. Jejich součástí by mělo být i zpracované portfolio z jednotlivých národopisných oblastí (nahrávky písní, notové záznamy, zpěvníky, prezentace krojů, prezentace dětských obchůzek) to vše jako odborný a podpůrný výukový materiál pro děti i učitele, který by byl dostupný na www stránkách JFoS i prostřednictvím mobilní aplikace.
Jaroslav Větrovský se velice zajímal o pestrou práci JFoS, přeshraniční aktivity a zdůraznil význam sdružení v rámci České republiky, ale i jeho evropský rozměr. Pan senátor přislíbil svou podporu Jihočeskému folklornímu sdružení i jeho přeshraničním projektům.
 
Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení