Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) jednání s 1. náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Lucií Kozlovo

Zpět

V pátek 18. listopadu 2016 proběhlo na Krajském úřadu Jihočeského kraje jednání předsedy Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milana Škocha, Pavly Škochové a 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlové, v jejíž gesci je kromě jiného i oblast školství.
 Jihočeské folklorní sdružení zastupuje nejen dospělé soubory, ale i řadu souborů dětských, působících na základních školách, nejednou pod vedením pedagogů. Právě toto téma bylo jedním z okruhů, které se na jednání diskutovalo. Pavla Škochová představila společnost Kovářovskétradice.cz (člena a podporovatele JFoS), dále svůj třídní kroužek lidových tradic Kovářovánek, jež působí na základní škole v Kovářově i školní vzdělávací program kovářovské školy, ve kterém mají významné místo lidové tradice a folklor. Zdůraznila potřebu rozvoje povědomí o lidových písních, obchůzkách či krojích z hlediska etnologické příslušnosti mezi nejmladší generací, a to nejen pravidelnou činností folklorních souborů či kroužků, ale také přiblížení tradic prostřednictvím moderních technologií.
Milan Škoch hovořil o Jihočeském folklorním sdružení, jeho členské základně, činnosti a zejména přeshraničních aktivitách, které sdružení realizuje od roku 2006 ve spolupráci s rakouskými partnery. Důležitým bodem jednání byla diskuse o plánovaném projektu JFoS na rok 2018 - 2020, se zapojením Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Kraje Vysočiny.
V tomto projektu chce JFoS ve svých okruzích činnosti, věnovat velikou pozornost právě dětem a mládeži, kdy má v plánu kromě společných kulturních a výchovných akcí připravit aktivity zaměřené na základní školy. Jejich součástí by mělo být i zpracované portfolio z jednotlivých národopisných oblastí (nahrávky písní, notové záznamy, zpěvníky, prezentace krojů, prezentace dětských obchůzek) to vše jako odborný a podpůrný výukový materiál pro děti i učitele, který by byl dostupný na www stránkách JFoS i prostřednictvím mobilní aplikace.
Paní Lucie Kozlová, 1. náměstkyně hejtmana, se zájmem diskutovala o aktivitách JFoS, činnostech zaměřených na děti i mládež a s velikým porozuměním ocenila práci sdružení v oblasti příhraničního partnerství sousedních regionů. Přislíbila podporu ze své funkce Jihočeskému folklornímu sdružení i plánovanému novému projektu.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení