Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) jednání s členem Rady Jihočeského kraje Pavlem Hrochem

Zpět

16.11.2016

V úterý 15. listopadu 2016 se uskutečnila schůzka předsedy Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milana Škocha s novým členem Rady Jihočeského kraje Pavlem Hrochem, který má kromě jiného, na Krajském úřadě Jihočeského kraje na starosti oblast kultury. Obsahem jednání bylo prodiskutování činnosti JFoS a okruhů, které zabezpečuje pro své členy a Jihočeský kraj. 
Předseda JFoS shrnul aktivity do bodů: Členská základna JFoS, členské a spolupracující folklorní festivaly a slavnosti, pořádání vlastních akcí, podpora členských a spolupracujících folklorních festivalů a slavností, podpora krojového vybavení členských souborů, prezentační aktivity, spolupráce s Jihočeským krajem, spolupráce s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova Jihočeského kraje, spolupráce s dalšími partnery a sponzory, činnost krajské kanceláře, činnost Česko - rakouského centra rozvoje lidových tradic, přeshraniční spolupráce v oblasti folklorních tradic.
Důležitým bodem schůzky byla právě diskuse o přeshraničních projektech, které JFoS realizuje od roku 2006 ve spolupráci s rakouskými partnery. Jihočeské folklorní sdružení plánuje na rok 2018 - 2020 nový projekt se zapojením Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Kraje Vysočiny.
Pavel Hroch při jednání ocenil práci Jihočeského folklorního sdružení i jeho význam  pro Jihočeský kraj. Přislíbil podporu ze své funkce člena Rady Jihočeského kraje nejen v rámci příspěvku na činnost JFoS, ale zejména podporu dalším příhraničním aktivitám sdružení, které vnímá jako důležitou oblast rozvoje dobrých vztahů sousedních regionů. 

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení