Členská schůze Jihočeského folklorního sdružení - JFoS

Zpět

15.10.2017

V sobotu 29. října 2016 proběhla v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí členská schůze Jihočeského folklorního sdružení.
Jednání se zúčastnili zástupci členských souborů, kteří projednali hospodaření, prezentační a osvětovou činnost, podporu členských i spolupracujících folklorních festivalů a slavností, podporu krojového vybavení, spolupráci s partnery a další okruhy činnosti JFoS.
Přítomní se věnovali také rozvoji přeshraniční spolupráce, kdy zkušenosti JFoS s projekty EU v oblasti lidových tradic trvají už do roku 2006. Na členské schůzi se proto diskutoval plánovaný nový projekt, na němž by Jihočeské folklorní sdružení spolupracovalo s Dolním i Horním Rakouskem a nově s Krajem Vysočina.
Hovořilo se také o přípravě vlastních akcí JFoS, a to XIV. ročníku regionální pěvecké soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2016, Festivalu 2016 - 21. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů a Budějické lidové slavnosti.
Na jednání zaznělo také veliké poděkování za spolupráci Jihočeskému kraji, Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici, Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje a dalším partnerům, kteří pomáhají Jihočeskému folklornímu sdružení v jeho aktivitách při rozvoji lidových tradic.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z jednání