Jednání o novém přeshraničním projektu JFoS

Zpět

11.10.2016


V pondělí 4. října 2016 proběhlo v prostorách Muzea Vysočiny v Třebíči jednání partnerů, kteří mají zájem na společném příhraničním projektu v oblasti lidových tradic a kulturního dědictví.
Společného setkání se zúčastnili zástupci Jihočeského folklorního sdružení (JFoS), Jihočeského kraje, Dolního a Horního Rakouska a také partneři z Muzea Vysočiny i Kraje Vysočina. Kraj Vysočina má zájem přidat se k aktivitám Jihočeského folklorního sdružení, které od roku 2006 realizuje projekty s Rakouskem v oblasti folkloru a lidového umění.  
Partneři z Vysočiny se inspirovali Česko - rakouským centrem rozvoje lidových tradic, které JFoS zřídilo v Kovářově a mají za cíl v rámci připravovaného nového projektu, kromě dalšího, vybudovat a zprovoznit Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči.
Dalšími inovativními prvky případné budoucí spolupráce je zaměření na děti, mládež, ale i seniory, dále na lidové tradice, řemesla a společné akce. Jihočeské folklorní sdružení v současné době zastřešuje 27 folklorních souborů i skupin z jihu Čech a věnuje se zejména „živé kultuře“. A právě na živoucí projevy folklorních tradic a zvyků chce dát JFoS důraz v připravovaném příhraničním projektu.
Je velice potěšitelné, že nové aktivity JFoS podporuje Jihočeský kraj, který i v minulosti výraznou měrou pomohl se všemi předešlými projekty. O spolupráci s JFoS má také zájem město České Budějovice, kdy by jednou z důležitých akcí projektu měla být Slavnost na náměstí Přemysla Otakara II.
Další schůzka všech partnerů je plánována na začátek příštího roku, kde by mělo být jasné, zda a v jakém rozsahu se podaří společný projekt připravit.
 
 
Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentka z jednání
Účastníci jednání:

Jihočeské folklorní sdružení:
Milan Škoch, předseda
Jihočeský kraj:
Hermína Mocová
Direktion Kultur OÖ:
Dr. Alexander Jalkotzy
Mag.Dr. Elisabeth Mayr-Kern, MBA
Volkskultur NÖ:
Mag. Andreas Teufl
Kraj Vysočina:
Ing. Ladislav Seidl, MBA – vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Bc. Ivana Schallnerová – vedoucí oddělení kultury
Mgr. Lenka Novotná – oddělení kultury
Ing. Romana Bendová – oddělení kultury, příprava a řízení projektů pro programy EU
Muzeum Vysočiny Třebíč:
Ing. Jaroslav Martínek – ředitel
Mgr. Eva Tomášová – etnografka
Mgr. Eva Hladká – koordinační a projektový pracovník
PhDr. Katina Lisá – externí spolupracovník MVT
Ing. Vladimír Šprincl – projektový manažer/externí spolupracovník MVT