Úspěšné Setkání s jihočeskou a rakouskou lidovou kulturou v Hotelu Zvíkov 3. - 4. září 2016

Zpět

04.09.2016

pořádalo: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci: s rakouským hudebním spolkem Kleinreifling, Kovářovskétradice.cz, Hotelem Zvíkov
partneři JFoS: Jihočeský kraj, Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Český rozhlas České Budějovice, LK TISK v.o.s. Milevsko, Hasičská vzájemná pojišťovna, IDVIDEO

Společná přeshraniční akce Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) 3. a 4. září 2016 Setkání s jihočeskou a rakouskou lidovou kulturou v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí se velice zdařila. O úspěšný průběh a dobrou zábavu se postaral třídní kroužek lidových tradic Kovářovánek z kovářovské základní školy, dále Dechová hudba Kovačka z Milevska, folklorní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí a zejména hlavní host - hudební spolek Kleinreifling z Rakouska.
Rakouské hosty uvítal v sobotu v poledne Kovářovánek, kde děti zazpívaly písničky doprovázené na tradiční české dudy. Po ochutnávce koláčků a přípitku hosty pozdravil předseda Jihočeského folklorního sdružení Milan Škoch a zástupkyně Jihočeského kraje Hermína Mocová. Po přípitku a zdravicích se hostům ještě jednou představil Kovářovánek s ukázkou svého nového programu.
Následoval oběd a po něm hosté z Rakouska navštívili hrad Zvíkov. Další program zahájila dechová hudba Kovačka, poté se představil hudební spolek Kleinreifling a po večeři potěšil přítomné hezkým vystoupením folklorní soubor Javor. Všechna programová čísla sklízela velký potlesk a hlavně naplnila cíl Setkání, vzájemné seznámení s lidovou kulturou z obou stran hranice. Příjemnou atmosféru doplnil i doprovodný program. Všichni účastníci si mohli prohlédnout výstavní panely JFoS, propagační materiály sdružení, podívat se na ukázky tvoření skleněných figurek, dekorativní drátování a děti vytvářeli ve výtvarném koutku z papíru zajímavé výrobky.
V podvečer přišlo na řadu posezení u táboráku s opékáním špekáčků. K příjemné atmosféře  přispělo nejen vyhrávání rakouských hostů, ale nechyběly ani písničky při kytaře v podání Pavly Škochové, kterou zpěvem podpořila také vedoucí Javoru  Marcela Božovská a další členové tohoto souboru.
V neděli 4. září rakouští hosté absolvovali ještě prohlídku Pivovarského dvora Zvíkov s odborným výkladem i ochutnávkou piv. Po rozloučení s pořadateli Setkání a obědě se následně vydali na zpáteční cestu domů.
Velice děkuji za spolupráci všem zúčastněným souborům, Hotelu Zvíkov, Pivovarskému dvoru Zvíkov, všem spolupracovníkům a věřím, že se opět společně setkáme při další kulturní akci Jihočeského folklorního sdružení.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch
     
Program akce:

Sobota 3. září: Vítáme Vás na jihu Čech     
12.00   
Příjezd hostů z Rakouska do Hotelu Zvíkov
12.00 – 12.30   
Uvítání hostů – podávání jihočeských koláčků a přípitku
Vyhrával, zpíval a tančil kroužek lidových tradic Kovářovánek
13.30 – 14.30   
Slavnostní oběd / hudební spolek Kleinreifling, zástupci JFoS, kroužek lidových tradic Kovářovánek /
14.30 – 16.00   
Prohlídka Hradu Zvíkov a okolí
16.30 – 17.30   
Na lidovou notičku
hrálae dechová hudba Kovačka – hudební spolek Kleinreifling
18.00 – 19.00   
Večeře / hudební spolek Kleinreifling, zástupci JFoS, folklorní soubor Javor, dechová hudba Kovačka /
19.00 – 22.00   
Společné posezení, kde na úvod hrál, zpíval a tančil folklorní soubor Javor
volná zábava / opékání špekáčků

Doprovodný program dne:
Prezentace výstavních panelů projektů JFoS / ukázky výroby ze skla / drátování  

Neděle 4. září: Setkání s jihočeskou a rakouskou lidovou hudbou 
08.00 - 09.00   
Snídaně / hudební spolek Kleinreifling
09.30 - 10.30   
Prohlídka Pivovarského dvora Zvíkov s ochutnávkou piv
hudební spolek Kleinreifling
11.00 - 12.00   
Oběd / hudební spolek Kleinreifling, zástupci JFoS
13.00   
Rozloučení a odjezd domů / hudební spolek Kleinreifling