Dům kultury v Milevsku hostil více jak 400 účastníků festivalu

Zpět

05.06.2016

V pátek 3. června pokračoval Festival / 20. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů 2016 v Domě kultury v Milevsku, kde se uskutečnily hlavní programy akce.

Páteční den festivalu byl primárně určen dětskému publiku, kterému se představily dětské soubory se svými kulturními programy. Po úvodních slovech senátora Pavla Eyberta, Lubomíra Tyllnera, člena hodnotící komise a Pavly Škochové, ředitelky festivalu, která celý pořad moderovala, se na jevišti rozezněly krásné jihočeské písně, představeny byly nejrůznější tance, například kolečka, obkročáky, chorovody a nechyběly ani ukázky lidových zvyků či dětských her. Od deseti do dvanácti hodin diváci z řad dětí i dospělých shlédly vystoupení Kovářovánku z Kovářova, Bystřiny ze Zlivi, Doudlebánku z Doudleb, Dubínku ze Sezimova Ústí, Javoráčku z Lomnice nad Lužnicí a Malého Furiantu z Českých Budějovic, které vždy publikum ocenilo bouřlivým a dlouhým potleskem.
Ve vestibulu Domu kultury byly od rána k dispozici řemeslné dílny, jež probíhaly do odpoledních hodin. Návštěvníci tak mohli zdobit perníčky, učit se drátování, práci na dvou hrnčířských kruzích či vytvářet zajímavé výrobky z papíru. Nechyběly ani ukázky práce se sklem, kdy pod šikovnýma rukama sklářky vznikaly před očima přítomných nejrůznější šperky a zvířátka. Nechyběla ani výstava prezentačních panelů Jihočeského folklorního sdružení a nabídka propagačních materiálů.           
Důležitým prvkem festivalu se stala i taneční dílna pro zúčastněné soubory. Ty se sešly po obědě ke společné výuce, kdy jednotliví vedoucí učili zajímavé tance svých oblastí. Děti tak nejenom poznávaly nové taneční prvky či variace, ale měly možnost navazovat i nová přátelství a zatančit si i s „kolegou“ z jiného souboru.
Průběh hlavního pátečního pořadu sledovala také hodnotící komise, delegovaná Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, protože jedním z cílů Setkání je rozvoj umělecké úrovně folklorních souborů. Vedoucí se proto sešli na semináři s Lubomírem Tyllnerem a Bohumilem Chocholou, kteří rozebrali jednotlivá vystoupení a předávali cenné rady do další práce. Komise (ale i vedoucí souborů) kromě jiného velice kladně hodnotila úroveň festivalu,  jeho umístění a organizační zajištění. Ocenila i dětské publikum z I. milevské základní školy, které v poměrně dlouhém pořadu udrželo svoji pozornost.
Chtěli bychom velice poděkovat řediteli Domu kultury Milevsko Vítu Kratochvílovi i jeho dalším kolegům za spolupráci a zajištění výborného zázemí. Poděkování patří také restauraci V Klubu za přípravu stravování pro účastníky akce.
Velké poděkování si zaslouží realizační tým Festivalu: Kateřina Holá, Mirka Dürnfelderová, Marcela Božovská, Josef Božovský, Josef Božovský ml., Vlaďka Kubíčková, Iveta Hejnová, Blanka Kadeřábková, Ateliér Radost, sklářka Blanka Musílková a také IDVIDEO Iveta Dráždilová, zvukař Marek Svoboda.
Děkujeme samozřejmě všem partnerům, sponzorům, dárcům a v neposlední řadě folklorním souborům a jejich vedoucím za práci, kterou přispívají k udržení a rozvoji lidových tradic Jihočeského kraje. 
 
Poslední festivalový pořad se uskuteční ve středu 8. června hudebním a pěveckým vystoupením, které zajišťuje společnost Kovářovskétradice.cz. Divákům se tak v Klubu důchodců v Milevsku  od 13 hodin představí třídní kroužek lidových tradic Kovářovánek.

manželé Milan a Pavla Škochovi
ředitelé festivalu
Foto: Milan Škoch, foto z akce