České zemské kolo Zpěváček 2016 úspěšně proběhlo Zlatý český zpěváček je Patrik Hradecký z Domažlic

Zpět

31.05.2016

ZPĚVÁČEK 2016
české zemské kolo
soutěž dětských zpěváků lidových písní
21. 5. 2016, Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí

pod záštitou
Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje

Pořadatel: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, společností Kovářovskétradice.cz
Hotelem Zvíkov a Českým rozhlasem České Budějovice
za podpory Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje

V sobotu 21. května 2016 se v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí uskutečnilo České zemské kolo Zpěváček 2016. Účastníky soutěže byli nejlepší dětští zpěváci (10 – 16 let) z regionálních kol - střední Čechy / západní Čechy / Karlovarsko / jižní Čechy / severní Čechy / východní Čechy / Horácko / severní Horácko. Vystoupení všech interpretů doprovodila  Lidová muzika z Třemošné pod vedením Dalibora Bárty a Zdeňka Vejvody.
Soutěž se uskutečnila pod odborným dohledem poroty delegované Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení Zdeněk Bláha, Václav Švík, Zuzana Kmoníčková. Úkolem poroty bylo vybrat nejlepší zpěváky k postupu do celostátní přehlídky Zpěváček „Děti a píseň“, jež proběhne 5. června 2016 v Domě kultury ve Vsetíně.
Pořadatelé českého zemského kola Zpěváček 2016 připravili pro účastníky také doprovodný program a to výtvarnou dílnu, výstavu prezentačních panelů příhraničních projektů Jihočeského folklorního sdružení i dalších propagačních materiálů. Děti i doprovod mohly využít také prohlídku hradu Zvíkova.
Na české zemské kolo do Hotelu Zvíkov přijali pozvání od Milana Škocha, předsedy Jihočeského folklorního sdružení, také zástupci jednotlivých českých regionů, kteří se sešli při společném semináři. Obsahem schůzky bylo jednání o rozvoji Českého zemského kola Zpěváček, spolupráce s moravským kolem v návaznosti na národní pěveckou soutěž interpretů lidových písní. 
Po skončení soutěže proběhl seminář s odbornou porotou, kde se vedoucí, případně rodiče zpěváčků mohli dotazovat porotců na pěvecké výkony svých svěřenců.

Přehled soutěžících zpěváků v českém zemském kole:
Střední Čechy – Alžběta Dejdarová, Martin Janata
Západní Čechy – Patrik Hradecký, Martkéta Příbková, Adam Šlauf
Karlovarsko – Jana Nováková, Izabela Tomiová
Jižní Čechy – Zdeňka Řehoutová, Vendula Šmejkalová, Vladimír Božovský
Severní Čechy – Tereza Glosová, Lucie Kovářová
Východní Čechy – Barbora Rybářová, Matyáš Filip
Horácko – Alois Stavárek, Kateřina Kotěrová
Severní Horácko – Denisa Dibelková

Výsledky Českého zemského kola – postup do celostátní přehlídky:
Zlatý český zpěváček – Patrik Hradecký
Stříbrný český zpěváček – Lucie Kovářová, Tereza Glosová, Alois Stavárek
Bronzový český zpěváček – Matyáš Filip, Jana Nováková, Markéta Příbková
Další postupující: Denisa Dibelková, Kateřina Kotěrová, Barbora Rybářová


Poděkování:
Jménem Jihočeského folklorního sdružení velice děkuji všem partnerům Českého zemského kola Zpěváček 2016, regionálním sdružením, zpěváčkům, rodičům, pedagogům, Lidové muzice z Třemošné, porotě a organizátorům.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, Patrik Hradecký-vítěz Českého zemského kola Zpěváček 2016, společné foto zpěváčků