POZVÁNKA - Již 21. května se uskuteční České zemské kolo Zpěváček 2016 soutěž dětských zpěváků lido

Zpět

ZPĚVÁČEK 2016
české zemské kolo
soutěž dětských zpěváků lidových písní
21. 5. 2016, Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí


pod záštitou
Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje

Pořadatel: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Kovářovskétradice.cz
Hotelem Zvíkov a Českým rozhlasem České Budějovice
za podpory Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje

Účastníci soutěže: nejlepší dětští zpěváci (10 – 16 let) z regionálních kol - střední Čechy / západní Čechy / Karlovarsko / jižní Čechy / severní Čechy / východní Čechy / Horácko / Tradice Chrudimska a Hlinecka.
Soutěž probíhá pod odborným dohledem poroty delegované Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení Zdeněk Bláha, Josef Krček, Zuzana Kmoníčková.

program: změna programu vymezena

08.00   
příjezd doprovodné kapely
08.30 – 09.30   
zkouška doprovodné kapely
08.30 – 09.00   
příjezd a prezence soutěžících
10 finalistů z Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského kraje, Prahy
09.30 – 12.00   
zkoušky soutěžících s doprovodnou kapelou
10 finalistů z Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského kraje, Prahy
11.00 – 11.30   
příjezd a prezence soutěžících
7 finalistů ze severních, východních Čech, Horácka, Chrudimska a Hlinecka
12.00 – 12.15       
přivítání účastníků
12.15 – 13.00   
oběd
13.00 – 14.30   
zkoušky soutěžících s doprovodnou kapelou
7 finalistů ze severních, východních Čech, Horácka, Chrudimska a Hlinecka
15.00 – 16.30   
České zemské finále soutěže Zpěváček 2016

16.30 - 17.15   
porada poroty
16.45 - 17.15   
vystoupení folklorního souboru Javor
17.30 – 18.00   
vyhlášení vítězů soutěže, společná píseň
18.00 – 18.30       
seminář vedoucích s odbornou porotou
18.00 - 19.00   
volný program – výuka jihočeských tanců
19.00    večeře

doprovodný program pro účastníky akce v průběhu dne:
výstava prezentačních panelů příhraničních projektů Jihočeského folklorního sdružení
zdobení perníků
možnost prohlídky hradu Zvíkov


Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení