Jihočeské folklorní sdružení rozvíjí spolupráci s rakouskými partnery

Zpět

21.04.2016

Ve středu 19. dubna 2016 se v zasedací místnosti Jihočeského kraje uskutečnila pracovní schůzka, jejímž obsahem bylo jednání o další spolupráci Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) a Horního Rakouska v oblasti lidových tradic.
Jihočeské folklorní sdružení zastupoval Milan Škoch - předseda Jihočeského folklorního sdružení, Jihočeský kraj reprezentovala Hermína Mocová - koordinační a projektový pracovník Jihočeského kraje, za rakouskou stranu jednání navštívili  Dr. Alexander Jalkotzy - Direktion Kultur OÖ / Herbert Scheiböck - prezident  OÖ Forum Volkskultur / Mag. Dr.Elisabeth Mayr-Kern, MBA - generální sekretářka OÖ Forum Volkskultur.
 
JFoS rozvíjí lidovou kulturu Jihočeského kraje, ale také dobré sousedské vztahy. Od roku 2006 spolupracuje s Dolním Rakouskem a následně od roku 2012 je jejím partnerem i Rakousko Horní.
Partneři na středečním jednání podrobněji představili Fórum lidové kultury, zastřešující organizaci Horního Rakouska. To čítá 23 svazů s 3 500 soubory o celkovém počtu 100 000 aktivních členů. Fórum kromě lidové hudby, tance a krojových spolků, zahrnuje i vlastivědná muzea, amatérské divadlo, fotografické kroužky a další.
Na setkání se hovořilo o akcích, které připravuje Jihočeské folklorní sdružení na letošní rok. Rakouští partneři projevili zájem navštívit některé z nich, například Festival – 20. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů v městě Milevsku či připravovanou expozici lidových tradic v Lomnici nad Lužnicí.
Dále se přítomní dohodli na prezentaci JFoS v rámci Slavnosti v rakouském Oberwangu v září letošního roku a zejména hovořili o partnerství na rok 2018, kdy velká slavnost proběhne ve Windhaagu u Freistadtu. Projednávaly se možnosti podání žádostí do Fondu malých projektů, či témata, která by mohla případně zahrnovat velký, společný, několikaletý příhraniční projekt.   
Na jednání se účastníci také dohodli, že další společnou schůzku, tentokrát i se zástupci Dolního Rakouska svolají na měsíc červen a uskuteční se pravděpodobně v Linci. 

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch - zleva Milan Škoch, Hermína Mocová, Elisabeth Mayr-Kern, Alexander Jalkotzy, Herbert Scheiböck