Soubory Javor a Javoráček

Zpět

01.02.2016

Soubory Javor a Javoráček začaly hned v lednu s taneční a pěveckou průpravou. První vystoupení v novém roce mají za sebou děti, které se představily na zasedání připraveném lomnickou Obcí baráčnickou v sobotu 9. ledna na Rychtě. Místo na tancování sice nebylo, ale děti se nedaly odradit a svůj program předvedly se vším všudy. Tetičky je odměnily výbornými zákusky, které si snědly na Staré radnici, protože na Rychtě by se nevešly. V rámci folklorních dílen  proběhlo příjemné setkání na téma Cesta také na Staré radnici hned v pondělí 11. ledna. Ve studovně se povídalo o krajáncích a jejich životě, o jihočeských mlýnech a mlynářském řemeslu. Sešly se samé ženy a tak jsme společně probraly recepty na tradiční pokrmy a pečivo, které se v různých obměnách vaří prakticky i dnes. V přízemí zatím nacvičovaly děti z folklorního souboru pásmo, ve kterém nebude chybět šikovný krajánek a řemesla, s nimiž se cestou seznámí.
Jako další téma pro folklorní dílnu jsme na 1. února vybrali „Vlasy, pýcha žen?  - správně upravené vlasy při nošení lidového oděvu.“
Sobota 6. února bude také u nás v Lomnici ve znamení masopustního veselí -  zástupci všech místních složek a další obyvatelé města se vydají ráno úderem deváté, za doprovodu muziky a s požehnáním místního starosty, do ulic města provádět různé prostopášnosti a popřát všem mnoho zdaru v tomto roce.
Tak neseďte doma a přidejte se k nám.

Marcela Božovská
Foto: archiv souboru