Čtrnáctý Maškarní rej v kovářovské škole

Zpět

01.02.2016

Ve středu 27. února se v kovářovské základní škole konal již čtrnáctý školní maškarní rej, který připravila společnost Kovářovskétradice.cz ve spolupráci s třídním kroužkem lidových tradic Kovářovánkem druhé třídy místní základní školy. Kovářovánek také rej zahájil divadelní písničkou „On je pekla pán“, jejíž refrén zpívaly všechny přítomné děti.
S akcí pomáhaly i zástupci z řad rodičů, žákyň 9. třídy a také paní kuchařky ze školní jídelny, které upekly dětem  masopustní koblížky.
Maškarní rej se konal jako tradičně v tělocvičně místní základní školy, na jejíž výzdobě a výrobě cen do tomboly v rámci hodin pracovních činností se podílely, mimo jiné, děti z třídního kroužku lidových tradic. V letošním roce si přišlo užít masopustní veselí na pět desítek účastníků, kteří tančili, soutěžili a vychutnávali atmosféru dětské zábavy. Karneval moderovala třídní učitelka druhé třídy Pavla Škochová. Pod jejím vedením děti prováděly i různé taneční hry a mnohé z nich na svižné melodie předváděly pěkná taneční čísla. V průběhu karnevalového dovádění nechyběla ani soutěž o nejlepší masky, kdy třetí místo získala princezna v podání Karolíny Novákové z druhé třídy, druhé místo obsadil v převleku policisty Štěpán Šach ze třetí třídy a letošní prvenství patřilo Matěji Oubornému z první třídy v masce roztomilého šaška. Vítěze organizátoři odměnili dárkem v podobě čokolády a perníkem s lidovým motivem.
Pro všechny účastníky byla v závěru akce přichystána tradiční bohatá tombola, po které si ještě masky společně zatančily, a poté následovalo obdarování všech masopustní koblihou, kterou si děti vzaly na cestu domů.
Poděkování za pomoc, přípravu a organizaci reje patří paní Vladimíře Kubíčkové, Blance Kadeřábkové, žákyním 9. třídy Tereze Fořtové, Elišce Bendové, dětem z třídního kroužku lidových tradic Kovářovánku a paní kuchařkám ze školní jídelny.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch