Volební valná hromada Jihočeského folklorního sdružení - JFoS

Zpět

11.11.2015

V sobotu 7. listopadu 2015 proběhla v krajské kanceláři JFoS v obci Kovářov volební valná hromada Jihočeského folklorního sdružení.
Jednání se zúčastnili zástupci členských souborů, kteří projednali činnost, hospodaření, příhraniční projekty, spolupráci s partnery a další okruhy aktivit Jihočeského folklorního sdružení.
Přítomní hovořili také o udržitelnosti minulých příhraničních projektů a také možnostech další spolupráce s rakouskými partnery, se kterými má JFoS partnerství od roku 2006.
Projednáván byl i výhled práce na další období, podpora členských a spolupracujících akcí či krojového vybavení souborů. Hovořilo se také o přípravě již  XIII. ročníku regionální pěvecké soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2016. Na příští rok  JFoS připravuje i České zemské kolo Zpěváček a Festival /20. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů.
Valná hromada schválila také nové stanovy sdružení, a jelikož byla i hromadou volební, proběhla volba výboru.

Výsledky voleb do výboru JFoS: Milan Škoch, Kateřina Holá, Mirka Dürnfelderová, Petra Kišová, Marcela Božovská.
Staronovým předsedou sdružení byl na další období zvolen Milan Škoch
Místopředsedkyní zůstává Kateřina Holá 
      

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení