Kovářovan propaguje kozácký kroj

Zpět

18.08.2015

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan vydal novou publikaci a skládačku s názvem „Lidové kroje jižních Čech“.
První díl katalogu krojů představuje v textech a fotografiích oblast Kozácka (Táborsko-Milevsko), kterou zastupuje soubor Kovářovan. Fotografie tanečnic, tanečníků a zpěvaček,  předvádí krásné kozácké kroje, jež mohou diváci shlédnout v rámci kulturních vystoupení uvedeného souboru. Materiál obsahuje i ukázky zvykoslovných obchůzek v dětských krojích,  různých maskách s použitím rekvizit, jenž jsou nedílnou součástí daných obyčejů.
Lidové kroje patří ke kulturnímu bohatství a z etnografického hlediska jsou právě jižní Čechy bohaté na krojové zajímavosti, jež jedinečnou formou odrážejí dědictví našich předků.
Jihočeský kraj se skládá z národopisných oblastí Blata, Doudlebsko, Prácheňsko, Pošumaví, Kozácko.

LIDOVÉ KROJE JIŽNÍCH ČECH
Kroj kozácký

Vydal: Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Ve spolupráci s Jihočeským krajem a obcí Kovářov
Námět, zpracování, výtvarný návrh: manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch
Grafická úprava a tisk: LK TISK v.o.s. Milevsko

 
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, publikace a skládačka