Jubilejní Kovářovský festival zahájen

Zpět

28.05.2015

XX. Jihočeský folklorní soubor Kovářov 2015 byl zahájen ve čtvrtek 28. května dvěma koncerty zpěvaček Kovářovanu v pečovatelských domech v městě Milevsku.
Zpěvačky potěšily seniory písničkami své národopisné oblasti Kozácko, doprovázené tanečně chorovodovými prvky. V rámci pořadů zpěvačky přítomné diváky naučily jednu z písniček, a to „Myslivečku mladý“, kterou pak v programu následně slyšeli a mohli si ji společně zazpívat.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z koncertů