Zaplněný kovářovský kinosál sledoval Veselé škádlení

Zpět

27.04.2015

Nedělní odpoledne 26. dubna patřilo v Kovářově lidovým písním a tancům. V 16 hodin zaplnili diváci místní kinosál, aby shlédli pořad, jež nesl název „Veselé škádlení“.
Na jevišti účinkoval dětský folklorní soubor Kovářovánek s programem „Vdávalo se motovidlo“, dále žáci 1. třídy místní základní školy s programem „Hrajeme si a zpíváme“ a na závěr se představil dospělý folklorní soubor Kovářovan s pořadem „Dokolečka“. 
Potlesk všech přítomných mezi jednotlivými vstupy i potlesk závěrečný značil, že se všichni účinkující líbili a že přinesli v nedělní odpoledne divákům jarní potěšení v podobě lidových písní a tanců. 
V rámci akce také proběhla výstava prezentačních panelů příhraničního projektu Jihočeského folklorního sdružení „Společně za folklorními tradicemi“.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, foto z akce