XII. Jihočeský zpěváček 2015 úspěšně proběhl

Zpět

29.03.2015

XII. Jihočeský zpěváček 2015 úspěšně proběhl


regionální soutěž dětských zpěváků lidových písní


pořadatel: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci: s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Jihočeským folklorním souborem Kovářovan, Jihočeským krajem, Spolkem pro obnovu venkova Jihočeského kraje, Českým rozhlasem České Budějovice.

Jihočeské folklorní sdružení uspořádalo další ročník regionální soutěže dětských zpěváků lidových písní v sobotu 28. března 2015 v obci Kovářov.
Soutěž probíhala pod odborným dohledem poroty, kterou delegoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ve složení Jiří Traxler, Lubomír Tyllner, Anděla Maršálková.
Účastníky byly zpěváci z řad veřejnosti a členských souborů Jihočeského folklorního sdružení, jež prošly oblastními koly, kterých se zúčastnilo na 250 dětí.
Na regionální soutěži v Kovářově se celkem představilo 38 soutěžících ve dvou kategoriích  v zastoupení všech národopisných oblastí Jihočeského kraje /Blata, Doudlebsko, Kozácko, Prácheňsko/.
Zúčastnili se zástupci souborů Bárováček, Blaťáček, Bystřina, Doudlebánek, Doudleban, Javoráček, Javor, Kovářovánek, Kovářovan, Malý Furiant, Borovanský Malý Furiant, Prácheňáček, Prácheňský soubor, Ráček.
 
Všichni soutěžící zazpívali dvě lidové písně, z nichž jedna zazněla za doprovodu muziky a druhá a-capella.
Součástí akce byla i prezentace výstavních panelů příhraničních projektů Jihočeského folklorního sdružení, dětská diskotéka a nechyběl ani seminář vedoucích souborů s odbornou porotou v Česko - rakouském centru rozvoje lidových tradic v prostorách barokní fary.

Účastníci soutěže:
I.kategorie: děti do 9-ti let - celkem 17 soutěžících
II.kategorie, postupová do zemského kola: děti od 10 - 15-ti let - celkem 21 soutěžících

Účastníci I. kategorie:
Martin Nováček, Alžběta Bauerová, Lucie Chroustovská, Ondřej Nečil, Eva Petříková, Lucie Barabášová, Petra Škvrnová, Alžběta Dušková, Anna Gajdošová, Magdalena Sklenářová, Karolína Sedláčkková, Tadeáš Bicek, Eliška Vacková, Matylda Mandovcová, Barbora Novotná, Veronika Kozubíková, Alžběta Holá.

Účastníci II. kategorie:
Petr Kučera, Jan Dolejší, Matouš Nečil, Adéla Čápová, Markéta Štěpánková, Tereza Barabášová, Anna Pražáková, Jiří Dušák, Patrik Gajdoš, Žofie Pešková, Šimon Burda, Zdeňka Řehoutová, Zuzana Vacková, Veronika Sedláčková, Barbora Košková, Markéta Švehlová, Anna Kubalová, Josefína Holá, Eliška Hromádková, Jakub Novotný, Veronika Moravcová.

Vítězové I. kategorie: první místo Matylda Mandovcová-soubor Kovářovánek, druhé místo Veronika Kozubíková-soubor Prácheňáček, třetí místo Karolína Sedláčková-soubor Javor a Lucie Chroustovská-soubor Bárováček

Vítězové II. kategorie: první místo Anna Kubalová-soubor Malý Furiant, druhé místo Zdeňka Řehoutová-soubor Doudleban, třetí místo Markéta Švehlová-soubor Kovářovan


Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce