Kovářovánek vynesl zimu ze vsi

Zpět

17.03.2015

Dětský folklorní soubor Kovářovánek v průběhu roku vystupuje se svými kulturními programy, ale také se stará o staré lidové obyčeje. Jeden takový udržuje řadu let a to vynášení Smrtky, tedy zimy ze vsi.
V úterý 17. března děti z Kovářovánku odnesly symboliku zimy v podobě Smrtky za vesnici. S figurínou zhotovenou z proutí, oblečenou do staré sukně s hlavou zahalenou do bílého šátku vyšel průvod krojovaných dětí na svoji každoroční cestu. Cestou říkaly: „Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi. Od města k městu, nesem nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme.“
Děti shodily figurínu ze stráně se slovy „Utíkejte, Smrt nás honí!“ a rychle pelášily od místa, kam tato dopadla. Kdo by se opozdil a doběhl poslední, provázela by jej po celý letošní rok smůla. Do vesnice průvod dětí přinesl „líto“, symbol jara, ozdobené lískové větvičky s vyfouknutými vajíčky a barevnými pentlemi, ale před tím si ještě v přírodě zatančily i zahrály veselé jarní hry. Před ukončením obchůzky děti ještě namalovaly obrázky znázorňující tento obyčej, které budou vystavené v kovářovské škole.
Vynesením Smrtky si tak připomněly pátou neděli postní (letos připadá na 22. března) před Velikonocemi, která má název Smrtná.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch