XII. Jihočeský zpěváček 2015

Zpět

07.02.2015

Kovářov - kinosál 28. března 2015
Pořádá - Jihočeské folklorní sdružení

Propozice

ZÁMĚR:
Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s dalšími partnery, připravuje XII. ročník dětské pěvecké soutěže lidových písní  Jihočeský zpěváček.
Smyslem soutěže je motivovat nejmladší generaci k sólovému zpěvu, propagovat Jihočeský kraj a členské soubory Jihočeského folklorního sdružení.
Dalším důležitým prvkem soutěže je vybrat nejlepší zpěváky, kteří by reprezentovali Jihočeský kraj a JFoS na celostátní soutěži lidových písní Zpěváček. 


1.    Kategorie: děti do 9-ti let – nepostupová soutěž
2.    Kategorie: děti od 10 - 15-ti let, (ročníky 2000–2005), postupová soutěž  

PODMÍNKY SOUTĚŽE – XII. Jihočeský zpěváček 2015:

-    max. 3 děti za soubor na každou kategorii
-    členové JFoS mohou do soutěže delegovat děti ze svých souborů, účastnický poplatek 50,- Kč/soutěžící
-    členové JFoS mohou do soutěže delegovat děti i mimo soubor, účastnický poplatek 50,- Kč/soutěžící
-    nečlenové JFoS mohou delegovat děti z řad veřejnosti, účastnický poplatek 500,- Kč/soutěžící
-    Repertoár každého zpěváka – 2 jihočeské lidové písně – táhlá, rytmická
-    od každé písně zazpívat minimálně 2 sloky
-    1 píseň bez hudebního doprovodu, 1 píseň s hudebním doprovodem
-    hudební doprovod si zajistí vysílající soubor (harmonika, housle, apod.)
-    vystoupení zpěváčka v kroji
-    hudební doprovod nemusí být v kroji
-    všichni zpěváčci budou oceněni dárkem za účast v soutěži

Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:

-    výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
-    hlasová a intonační přesnost a připravenost
-    výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu
-    posuzuje se jen zpěv interpreta, ne hudební doprovod

Pořadatel zajišťuje a hradí:

-    příspěvek na dopravu účastníků - členům i nečlenům JFoS - 500,- Kč pro vysílající soubor na každou kategorii tj. pokud soubor vyšle děti v obou kategoriích, obdrží příspěvek celkem 1 000,- Kč
-    koláčky při uvítání, večeři po akci a nápoje pro zpěváčky a hudební doprovod
-    večeři pro doprovod - JFoS zajišťuje slevu, možno objednat večeři 50,-/osoba
-    ceny pro soutěžící
-    odbornou porotu
-    ozvučení pěveckého výkonu a hudebního doprovodu
-    zvukový záznam provedených písní
-    pořízení DVD dokumentu z akcePŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AKCE:  sobota 28. března 2015, změna programu vyhrazena

12.00       
Příjezd účastníků před kinosál v Kovářově – prezence, občerstvení
12.30 – 13.30   
Zkoušky soutěžících a příprava na soutěž 
14.00 – 16.00   
Jihočeský zpěváček 2015 – soutěž
16.15 – 16.30    
Vyhlášení výsledků soutěže, předání ocenění   
Foto soutěžících a vítězů
16.30 – 17.30   
Dětská diskotéka, hry pro děti
16.30 – 17.00   
Seminář vedoucích s odbornou porotou 
17.00 – 18.30   
Večeře, odjezd domů


Přihlášky přijímáme nejpozději do 12. února 2015


Podrobné informace získáte na adrese:
Jihočeské folklorní sdružení
Kovářov 3, 398 55
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

   
Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení