Lucky navštívily kovářovskou školu

Zpět

12.12.2014

Adventní období je bohaté na lidové tradice a tak opět po roce v kovářovské škole  proběhla „obchůzka Lucek“, a to v pátek 12. prosince (svátek sv. Lucie sice připadá na 13. prosinec).
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan, základní škola v Kovářově i dětský Kovářovánek se dlouhodobě starají o udržování obyčejů. A tak se i letos tři děvčata zahalila do bílého, se škraboškami na obličeji a s metlami v rukou, dle tradice beze slova navštívila třídy, kde prošmejdila každý kout. Jakmile „Lucky“ našly nějaký nepořádek, vymetly jej před lavice a z košíčku ještě k němu přidaly nacupované papíry, aby měli nepořádníci co uklízet.  
Bílá barva symbolizuje panenskou čistotu sv. Lucie, která svůj život zasvětila křesťanské víře a Bohu, za což byla i krutě potrestána.  Stala se patronkou švadlen, krejčích, kočích i dalších řemesel. Na obrazech bývá tato světice zobrazována s dýkou v hrdle.
Na svátek svaté Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to zjistily, hospodyni vzaly kužel s namotanou přízí a také všechno peří rozfoukaly po světnici.  V tento den si „Lucky“ mnohdy troufly i na mužské, které natřely kolomazí, případně hořčicí, pěkně zasypaly moukou, lechtali, pošťuchovali, zkrátka činily různá příkoří … ale toto mohli dělat pouze do půlnoci.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z obchůzky