Lidové písně z Kovářova opět na stupních vítězů

Zpět

15.05.2014

V Českých Budějovicích se ve čtvrtek 15. května uskutečnilo krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Kovářovskou školu reprezentovaly dvě zpěvačky a to Markéta Švehlová ze 6. třídy a Natálie Kuchtová z 9. třídy. Obě děvčata si zajistila postup do kraje z okresního kola stejnojmenné soutěže, které se konalo 10. dubna v Písku.
V aule ZŠ Bezdrevská se představovali soutěžící ze škol jihočeského regionu a naše zpěvačky se velice dobře mezi konkurencí umístili. Markéta Švehlová ve II. kategorii žáků 6. - 7. tříd s písněmi Což je do studánky a Má zlatá matičko získala Bronzové pásmo a Natálie Kuchtová si ve III. kategorii žáků 8. - 9. tříd s písněmi Sluníčko zachází a Jedna je cestička k Táboru vyzpívala Zlaté pásmo.
Děvčata soutěžila v sólovém zpěvu, kde je při interpretaci písní kladen důraz nejen na intonační a rytmické dovednosti, ale též na pěvecký výraz, který vyjadřuje správné pochopení písňového děje. Markéta i Natálie podaly pěkný výkon, za něž si zaslouží poděkování.
Obě zpěvačky získávaly zkušenosti v dětském folklorním souboru Kovářovánek, jenž působí na kovářovské základní škole pod patronací Jihočeského folklorního souboru Kovářovan. S vedoucí Pavlou Škochovou, která je na soutěž připravovala, zde mohly rozvíjet i své pěvecké dovednosti, jež opět  zúročily na krajské soutěži.

Pavla Škochová
Foto: Milan Škoch, momentky z krajské soutěže