Smrt jede po vodě

Zpět

09.04.2014

Na smrtnou neděli 6. dubna si děti z Lomnického Javoráčku vyrobily Smrtku, kterou pak společnými silami poslaly po Zlaté stoce ven z města se slovy : „Tak plav, Zimo, plav, víc se nezastav!“. V průvodu se ozývala tradiční říkadla a písničky s jarní tématikou. Po „procházce“ jsme se vrhli na řemeslné dílny s lektorkami Martinou, Dagmarou a Stáňou. Kdo si nevěřil, mohl si velikonoční dekorace zakoupit na prodejní výstavě.

Další jarní vystoupení nás čeká spolu s Javorem v Plasné u Kardašovy Řečice již tuto sobotu.

Marcela Božovská
Foto: Marcela Božovská