Kovářovánek tradičně vynesl zimu ze vsi

Zpět

10.03.2016

V úterý 1. dubna děti z folklorního souboru Kovářovánek odnesly symboliku zimy v podobě Smrtky ze vsi. S figurínu zhotovenou z proutí, oblečenou do staré sukně s hlavou zahalenou do bílého šátku a s vyfouknutými vejci na krku, vyšel průvod krojovaných dětí na svoji každoroční cestu.
Vynesením Smrtky tak připomněly pátou neděli postní (letos 5. dubna) před Velikonocemi, která měla název Smrtná. Cestou říkaly: „Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi. Od města k městu, nesem nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme.“
Děti shodily figurínu ze stráně se slovy „Utíkejte, Smrt nás honí!“ a rychle pelášily od místa, kam tato dopadla. Kdo by se opozdil a doběhl poslední, provázela by jej po celý letošní rok smůla. Do vesnice poté průvod dětí přinesl „líto“, symbol jara, ozdobené lískové větvičky s vyfouknutými vajíčky a barevnými pentlemi.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch