XI. Jihočeský zpěváček 2014

Zpět

27.03.2014

Kovářov - kinosál 29. března 2014

Propozice


ZÁMĚR:
Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s dalšími partnery, připravuje XI. ročník dětské pěvecké soutěže lidových písní  Jihočeský zpěváček.
Smyslem soutěže je motivovat nejmladší generaci k sólovému zpěvu, propagovat Jihočeský kraj a členské soubory Jihočeského folklorního sdružení.
Dalším důležitým prvkem soutěže je vybrat nejlepší zpěváky, kteří by reprezentovali Jihočeský kraj a JFoS na celostátní soutěži lidových písní Zpěváček, pořádanou FoS ČR

Součástí soutěže bude tradiční seminář vedoucích s odbornou porotou.

1.    Kategorie: děti do 9-ti let – nepostupová soutěž
2.    Kategorie: děti od 10 - 15-ti let, postupová soutěž - jeden (dva) nejlepší zpěváčci postoupí do celostátní soutěže Zpěváček, pořádanou FoS ČR  

PODMÍNKY SOUTĚŽE – XI. Jihočeský zpěváček 2014:

-    max. 5 dětí za soubor na každou kategorii
-    členové JFoS mohou do soutěže delegovat děti ze svých souborů, účastnický poplatek 50,- Kč/soutěžící
-    členové JFoS mohou do soutěže delegovat děti i mimo soubor, účastnický poplatek 50,- Kč/soutěžící
-    nečlenové JFoS mohou delegovat děti z řad veřejnosti, účastnický poplatek 500,- Kč/soutěžící
-    Repertoár každého zpěváka – 2 jihočeské lidové písně – táhlá, rytmická
-    od každé písně zazpívat minimálně 2 sloky
-    1 píseň bez hudebního doprovodu, 1 píseň s hudebním doprovodem
-    hudební doprovod si zajistí vysílající soubor (harmonika, housle, apod.)
-    vystoupení zpěváčka a hudebního doprovodu v kroji
-    všichni zpěváčci budou oceněni dárkem za účast v soutěži

Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:

-    výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
-    hlasová a intonační přesnost a připravenost
-    výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu
-    posuzuje se jen zpěv interpreta, ne hudební doprovod

Pořadatel zajišťuje a hradí:

-    příspěvek na dopravu účastníků - členům i nečlenům JFoS
-    svačinu, večeři a nápoje pro zpěváčky
-    svačinu pro doprovod
-    večeři pro doprovod - JFoS zajišťuje slevu, možno objednat večeři 50,-/osoba
-    ceny pro soutěžící
-    odbornou porotu
-    ozvučení pěveckého výkonu a hudebního doprovodu
-    zvukový záznam provedených písní
-    pořízení DVD dokumentu z akce


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AKCE:  sobota 29. března 2014, změna programu vyhrazena

12.00, Příjezd účastníků před kinosál v Kovářově – prezence, občerstvení
12.30 – 13.30, Zkoušky soutěžících a příprava na soutěž 
14.00 – 16.00, Jihočeský zpěváček 2014 – soutěž
16.15 – 16.30, Vyhlášení výsledků soutěže, předání ocenění, foto soutěžících a vítězů
16.30 – 17.30, Dětská diskotéka, hry pro děti
16.30 – 17.00, Seminář vedoucích s odbornou porotou 
17.30 – 18.30, Večeře, odjezd domůZájemci se hlásí do 15. února 2014
 


Přihlášky a další informace získáte na adrese:
Jihočeské folklorní sdružení
Kovářov 3, 398 55
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz