Valná hromada, videoprojekce a předvánoční posezení Jihočeského folklorního souboru Kovářovan

Zpět

21.12.2013

V pátek 20. prosince 2013 proběhla valná hromada Jihočeského folklorního souboru Kovářovan v klubovně souboru v barokní faře v Kovářově.
Členové uvedeného občanského sdružení projednali zprávu o činnosti, hospodaření, zprávu revizní komise, příhraniční aktivity a výhled na další období. Všichni přítomní se shodli, že Kovářovan a všechny jeho složky (dětský jihočeský folklorní soubor Kovářovánek, Loutkové divadýlko Podkovička, Divadelní společnost Podkova), velice významně přispívají k rozvoji lidových tradic. To ostatně potvrzuje i cena, kterou Kovářovan získal pro svou obec a to, „Diplom za péči o kulturní dědictví“ v rámci soutěže Vesnice roku 2013. 
Přítomní prodiskutovali i svou nejvýznamnější aktivitu Jihočeský folklorní festival Kovářov, jehož osmnáctý ročník proběhl letos v květnu. I tato jedinečná akce svého druhu v Jihočeském kraji přispěla k výše uvedenému ocenění.
Po skončení valné hromady ještě všichni shlédli v Česko - rakouském centru rozvoje lidových tradic, taktéž na faře, dokument Jihočeského folklorního sdružení ze sympozia „Hudební motivy sousedních regionů“. Sympozium příhraničního projektu „Společně za folklorními tradicemi“ se konalo začátkem prosince v Kovářově ve spolupráci právě s kovářovskými folklorními soubory.
Po videoprojekci již následovalo předvánoční posezení, kde nechybělo chutné občerstvení a dobrá nálada. Na závěr si všichni popřáli hezké prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a úspěchů.    
Kovářovan vznikl v roce 1984 a od roku 1997 pracuje jako občanské sdružení. Usiluje o uchování lidových tradic Kovářovska a dalšími aktivitami napomáhá rozvoji veřejného života obce Kovářov a Jihočeského kraje. Zabývá se udržováním lidových písní, tanců a zvyků své národopisné oblasti Kozácka (Táborsko-Milevsko)
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, v Centru