Volební valná hromada Jihočeského folklorního sdružení

Zpět

09.11.2013

V sobotu 9. listopadu 2013 proběhla v krajské kanceláři JFoS v obci Kovářov volební valná hromada Jihočeského folklorního sdružení.
Zástupci zúčastněných členských souborů se sešli, aby projednali činnost sdružení, hospodaření, projekty, spolupráci s partnery a další okruhy svých aktivit. Uskutečnila se i diskuse o probíhajícím dvouletém příhraničním projektu, jež nese název „Společně za folklorními tradicemi“, na němž JFoS spolupracuje s Dolním i Horním Rakouskem.  Velké poděkování zaznělo na adresu Jihočeského kraje i obce Kovářov, kdy tyto subjekty velice pomáhají sdružení s financováním činnosti.
Při jednání se hovořilo také o výhledu na další období, kdy JFoS mimo jiné připravuje na 29.3.2014  již XI. ročník regionální pěvecké soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2014. Tuto soutěž pořádá JFoS od roku 2004 a přispívá tak k rozvoji pěveckých dovedností nejmladší generace. Součástí jednání byla i návštěva Česko - rakouského centra rozvoje lidových tradic spojená s videoprojekcí dokumentu příhraničního projektu.      
Letošní valná hromada byla volební a tak se konala i volba do výkonných a kontrolních orgánů sdružení. Na další dva roky byl opět zvolen staronový výbor ve složení-Milan Škoch (ze souboru Kovářovan), Kateřina Holá (z Prácheňského souboru), Mirka Dürnfelderová (ze souboru Doudleban), Petra Kišová (ze souboru Libín), Petr Mizera (z Blaťáckého soubru). Revizní komise Hana Kozubíková (ze souboru Prácheňáček), Patrik Ředina (z Mladé dudácké muziky), Pavel Krejča (ze souboru Písečan).
Členové revizní komise potvrdili za svou předsedkyni Hanu Kozubíkovou, členové výboru  Kateřinu Holou místopředsedkyní a Milana Škocha předsedou.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentka z jednání valné hromady JFoS