Zástupci z Vysočiny navštívili předsedu Jihočeského folklorního sdružení

Zpět

25.10.2013

Ve čtvrtek 24.10. 2013 uvítala krajská kancelář Jihočeského folklorního sdružení (JFoS), jež se nachází v barokní faře v Kovářově, návštěvu z Kraje Vysočina. Hosty přijal předseda JFoS Milan Škoch a to zástupce Horáckého folklorního sdružení Jaroslava Nováka /předsedu/, Miloslava Brtníka /místopředsedu/, Jiřího jedličku /člena výboru/ a Lenku Novotnou /odbor kultury Kraje Vysočina/.
Delegace měla zájem o konzultaci týkající se zajišťování činnost Jihočeského folklorního sdružení včetně spolupráce s Jihočeským krajem a dalšími subjekty. Milan Škoch seznámil přítomné, kromě dalšího, s aktivitami JFoS, popsal výbornou spolupráci s Jihočeským krajem, Obcí Kovářov, členskými soubory JFoS a také informoval o příhraničních projektech, které JFoS realizuje.
Na to ostatně navázala i prohlídka Česko - rakouského centra rozvoje lidových tradic, jež je umístěna v přízemí barokní fary. Zde měli přítomní možnost shlédnout vystavené exponáty i výstavní panely současného projektu JFoS „Společně za folklorními tradicemi“.         


Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
foto: Milan Škoch