Proběhla programová rada Jihočeského folklorního festivalu Kovářov

Zpět

07.10.2013

V úterý 1. října 2013 se v klubovně souboru Kovářovan setkali členové programové rady Jihočeského folklorního festivalu Kovářov. Za soubor Kovářovan /hlavního pořadatele akce/ Božena Kolorosová, Prokop Kahoun a ředitelé festivalu manželé Milan a Pavla Škochovi, za Národní ústav lidové kultury ve Strážnici jeho ředitel Jan Krist a zástupkyně ředitele Vlasta Ondrušová.
Na pořadu jednání rady bylo zhodnocení letošního ročníku festivalu, který se uskutečnil 30.5. – 2.6.2013 v Kovářově. Hodnocena byla umělecká oblast, účast souborů a hostů, návštěvnost, organizační okruhy, propagace akce, podpora institucí a sponzorů, rozpočet a vyúčtování i kooperace s Jihočeským folklorním sdružením.
V další části jednání přítomní hovořili o přípravách již XIX. Jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2014, který se bude konat 29. května - 1. června roku 2014. Proběhla diskuze k jeho zajištění, programu a rozpočtu. Účastníci jednání se shodli, že je důležité, aby si tato akce držela od počátku zvolenou strategii a to regionální charakter festivalu, jež velice přispívá k uměleckému růstu právě souborů z jihu Čech. To ostatně  potvrzuje i hodnotící komise delegovaná každoročně Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.
Všichni také ocenili přínos Jihočeského folklorního souboru Kovářovan i Jihočeského folklorního festivalu pro Kovářov a byli seznámeni s rozhovorem s předsedou hodnotící komise jihočeského kola soutěže Vesnice roku.  
Interview:
Obec Kovářov se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2013, kde obdržela ocenění a to diplom za péči o kulturní dědictví. Vedoucí Jihočeského folklorního souboru Kovářovan a ředitelé Jihočeského folklorního festivalu Kovářov manželé Milan a Pavla Škochovi se zeptali předsedy hodnotící komise, co vedlo k takovému rozhodnutí.
„Mě osobně, ale i všechny hodnotitele zaujala činnost Jihočeského folklorního souboru Kovářovan, takže konečné stanovisko o udělení diplomu za péči o kulturní dědictví bylo rozhodnutím celé komise jihočeského kola soutěže Vesnice roku 2013.
V Kovářově jsme hodnotili vaše kulturní programy, ale i to, že se velice dobře staráte o lidové umění jako celek, protože se vaší činnosti věnují nejenom dospělí, ale také zapojujete děti a mládež. Ocenili jsme též i další oblast aktivit Kovářovanu a to pořádání Jihočeského folklorního festivalu Kovářov, významné kulturní akce, která je známá v celém Jihočeském kraji.  
Kdybych se měl vrátit k samému začátku rozhodování, nebylo to hned, jak se říká, z patra, radili jsme se v komisi mezi sebou, prohlíželi si Vaše materiály, ptali jsme se, prostě jsme si vše řádně ověřili. Vesnic, kde se dobře starají o folklor je poměrně hodně, ale Kovářov a Kovářovan jsou prostě nejlepší“. 

Jaroslav Moule
předseda komise jihočeského kola soutěže Vesnice roku 2013.

„Je velice potěšitelné, že Jihočeský folklorní soubor Kovářovan získal pro svou obec toto ocenění, stejně jako v roce 2004, kdy rozhodující měrou přispěl k udělení titulu Obci Kovářov - Vesnice roku ČR 2004. Děkujeme hodnotící komisi a všem, kteří vnímají práci souboru Kovářovan i jeho nejvýznamnější akci, a to Jihočeský folklorní festival Kovářov, jako velice důležitou pro udržení a rozvoj kulturního dědictví. Působení dospělého souboru Kovářovan i jeho složek, dětského folklorního souboru Kovářovánek, Loutkového divadýlka Podkovička a divadelní společnosti Podkova  tak ukazuje, že je dlouhodobě významným přínosem pro obec. 
Věříme proto, že vedení obce Kovářov seznámí širokou veřejnost s výsledky soutěže a podělí se s nimi o radost z ocenění, které zástupce obce převzal 22. srpna tohoto roku na slavnostním vyhlášení jihočeského kola soutěže Vesnice roku 2013“.

manželé Milan a Pavla Škochovi

Foto: Milan Škoch, společné foto účastníků Programové rady – zleva: Milan Škoch, Pavla Škochová, Prokop Kahoun, Božena Kolorosová, Vlasta Ondrušová, Jan Krist.