Další prezentační pohledy Jihočeského folklorního sdružení v rámci příhraničního projektu „Společně

Zpět

Jihočeské folklorní sdružení vydalo další dva druhy pohledů formátu A5, tentokrát ze Sympozia – Tanec a jeho proměny, které se uskutečnilo na přelomu května a června v rámci XVIII. Jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2013 v obci Kovářov.
Tato aktivita je součástí dvouletého příhraničního projektu JFoS s názvem „Společně za folklorními tradicemi“, na němž sdružení spolupracuje s dolnorakouskou organizací Volkskultur Niederösterreich a úřadem Zemské vlády Horního Rakouska.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch