Kovářovan se představil japonským hostům

Zpět

11.07.2013

Ve středu 10. července 2013 představil Jihočeský folklorní soubor Kovářovan svou národopisnou oblast „Kozácko“ početné čtyřicetičlenné delegaci hostů  Národní folklorní taneční federace z Japonska.
Setkání se uskutečnilo v obci Květuš na statku Jitky Bonušové, kde kromě dalších hostů byla přítomna i Eva Rejšková-významná osobnost folklorního života ČR. Po úvodním přivítání chlebem a solí, přípitku becherovkou a proslovech japonských hostů, představila stručně Pavla Škochová soubor Kovářovan. Milan Škoch poté všechny pozdravil i jménem Jihočeského folklorního sdružení.
Následovala kulturní vystoupení Kovářovanu s programy „Co se škádlívá, rádo se mívá“ a „Naše rokyta“, za něž vystupující sklidili bouřlivý potlesk. Mezi programy probíhala i taneční výuka, kdy členové souboru z Kovářova učili japonské hosty dva jihočeské tance a na oplátku se od nich dva tance naučili. Atmosféra byla opravdu upřímná, o čemž svědčilo vzájemné závěrečné předávání dárků, kdy nechyběla ani společná fotografie na památku setkání souboru Kovářovan s tanečníky z dalekého Japonska.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z Květuše