Jihočeské folklorní sdružení se prezentovalo v Rakousku

Zpět

18.06.2013

O víkendu 15. – 16. června 2013 se v hornorakouském Freistadtu  na základě spolupráce Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) a spolku Zlatých čepců z uvedeného města uskutečnil Přeshraniční trh tradičních řemesel - Prezentace regionálních krojů, hudby, tance a tradic. Proběhla i výstava propagačních panelů JFoS – prezentace velkého projektu „Společně za folklorními tradicemi“, Česko – rakouského centra rozvoje lidových tradic v Kovářově a nechyběly ani tištěné materiály. Během akce se také představili řemeslníci z jihu Čech a to se šperky, výrobky z kůže, hračkami, plstěnými pokrývkami hlavy, květinovými vazbami, keramikou, koženými bytovými doplňky a k dispozici byla i kreativní dílna pro děti.  
Hlavní aktivitou z české strany ale byla účast sedmi členských souborů JFoS - v sobotu vystoupily soubory Soumrak a Jitra, v neděli pak Libín, Kovářovan, Doudleban, Soběslavská chasa mladá, Blaťácký soubor.  V neděli se dále Jihočeši účastnili velkého průvodu společně s rakouskými spolky, dechovými hudbami, dlouhé řady nejrůznějších koňských povozů a dalších hostů.
Po slavnostních proslovech a úvodním tanci rakouského souboru, patřil odpolední blok na zakrytém pódiu na historickém náměstí folklorním souborům z jihu Čech. Všechna vystoupení se líbila a účinkujícím se dostávalo velkého potlesku a uznání od diváků.  
Velice děkuji všem spoluorganizátorům, řemeslníkům, členským souborům a rakouským partnerům za spolupráci při této příhraniční akci a věřím, že jsme společně dobře reprezentovali Jihočeský kraj. Velké poděkování patří Hermíně Mocové, díky které se JFoS daří úspěšně komunikovat a rozvíjet sousedské vztahy jak s Horním tak Dolním Rakouskem. Při akci ve Freistadtu se tato spolupráce opět ukázala velice přínosnou.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce