Jihočeské folklorní sdružení uspořádalo další Sympozium - X. Jihočeský zpěváček 2013

Zpět

08.04.2013

Jihočeské folklorní sdružení uspořádalo další Sympozium příhraničního projektu „Společně za folklorními tradicemi“. První den akce se uskutečnil v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí v sobotu 6. dubna 2013.
Sympozium probíhalo v rámci krajské soutěže dětských zpěváků lidových písní  X. Jihočeský zpěváček, do které byly delegováni soutěžící ve věku do devíti let z národopisných oblastí Prácheňska, Blat, Doudlebska a Kozácka.
Z akce se bohužel omluvili rakouští účastníci, takže se na jejich návštěvu budou pořadatelé těšit při další aktivitě příhraničního projektu.

Pěvecké sympozium probíhalo pod odborným dohledem poroty ve složení Lubomír Tyllner, Anděla Maršálková a Tereza Mlynaříková. V pěveckém klání se „utkalo“ osmnáct soutěžících dětí, které ve spolupráci se svými vedoucími a rodiči udržují a rozvíjejí krásné lidové písničky. Všichni dětští účastníci zazpívali dvě lidové písně, z nichž jedna byla s doprovodem muziky a druhá a-capella.
Porota při vyhlášení výsledků velice kladně hodnotila výkony všech soutěžících a oceňovala jejich snahu a pěkné provedení připravených písní. Zvítězit ale nemohli všichni a tak po poradě porotci rozhodli o udělení pamětních listů a diplomů.
Pamětní list obdržela Josefína Holá, Jiří Buben, Lucie Blažková, Tereza Kočová, Marie Květoňová - všichni ze souboru Prácheňáček ze Strakonic, Veronika Sedláčková, Stella Hlivková ze souboru Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, Tadeáš Bicek, Zuzana Vacková, Magdalena Sklenářová ze souboru Javor z Lomnice nad Lužnicí, Anežka Vaňková, Jiří Dušák ze souboru Doudleban z Doudleb, Kateřina Kdolská, Anna Jiroušková ze souboru Kovářovánek z Kovářova.
Třetí místo obsadila – Matylda Mandovcová ze souboru Kovářovánek z Kovářova, druhé místo – Eliška Hromádková ze souboru Prácheňáček ze Strakonic a první místo si vyzpívala Veronika Kozubíková také se souboru Prácheňáček ze Strakonic. Porota udělila ještě zvláštní cenu v kategorii dětí do 5-ti let a to Karolíně Sedláčkové se soboru Javor z Lomnice nad Lužnicí.
Vedoucí zúčastněných souborů se následně sešli k rozborovému semináři s odbornou porotou.
V průběhu prvního dne sympozia shlédli přítomní také vystoupení dětského souboru Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, pro všechny děti byly připraveny tvořivé dílny (malování dřevěných zvířátek, omalovánky), ukázky keramiky a drátování, nechyběly oblíbené soutěže a tancování v moderním rytmu. V prostorách hotelu instalovali pořadatelé výstavu příhraničního projektu JFoS a k dispozici byly i tištěné prezentační materiály.
Další program sympozia se uskutečnil v neděli 7. dubna v Kovářově, který byl věnován souborům Kovářovánek, Kovářovan, dětem z místní základní školy a samozřejmě veřejnosti. JFoS se zde opět prezentovalo výstavou projektu „Společně za folklorními tradicemi“ a v nabídce byla i možnost návštěvy Česko – rakouského centra rozvoje lidových tradic v prostorách barokní fary.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce