Nová příhraniční aktivita Jihočeského folklorního sdružení

Zpět

20.03.2013

Ve středu 14.3.2013 se předseda Jihočeského folklorního sdružení Milan Škoch za doprovodu tlumočnice a zástupkyně Jihočeského kraje Hermíny Mocové zúčastnil jednání v Horním Rakousku.
Setkání proběhlo ve Freistadtu, kde Milan Škoch diskutoval další aktivitu JFoS s představitelkami Spolku zlatých čepců, Annou Friesenecker a Marií Wizani. Jedná se o nový příhraniční projekt ve starobylém  Hornorakouském Freistadtu, jež proběhne 15.6. – 16.6. 2013. Freistadtský Spolek zlatých čepců ve spolupráci s Jihočeským folklorním sdružením připravuje kulturní program s prezentací lidových řemesel, regionálních krojů, hudby, tance a tradic, jež proběhne v rámci konání Zemské výstavy.
Oba projektoví partneři ve čtvrtek dojednávali konkrétní podobu akce, kde se samozřejmě kromě účastníků z Rakouska počítá s velkou účastí členských souborů JFoS cca 120 osob /divákům se představí Blaťácký soubor, Doudleban, Kovářovan, Libín, Soběslavská chasa mladá, Soumrak a plánuje se účast kapely souboru Jitra/. Připravuje se též prezentace řemeslníků z jihu Čech i propagační stánek JFoS společně s výstavními panely.
Věřím, že se nám společně podaří prezentovat na uvedené akci Jihočeský kraj, Jihočeské folklorní sdružení a navážeme tak nové přátelské vztahy s našimi sousedy.
      
Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení