Kovářovánek opět po roce vynesl zimu ze vsi

Zpět

20.03.2013

V úterý 19. března děti z folklorního souboru Kovářovánek odnesly symboliku zimy v podobě Smrtky. S figurínu zhotovenou z proutí, oblečenou do staré sukně s hlavou zahalenou do bílého šátku a s vyfouknutými vejci na krku vyšel průvod krojovaných dětí na svoji každoroční cestu za ves, aby se rozloučily se zimním obdobím a přivítaly nadcházející jaro. Vynesením Smrtky tak připomněly pátou neděli postní (letos 17. 3.) před Velikonocemi, které měla název Smrtná.
Cestou říkaly: „Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi. Od města k městu, nesem nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme.“ Přitom svoje říkání doprovázely rytmickými údery přinesených vařeček. Ze stráně u barokní fary figurínu odhodily se slovy „Utíkejte, Smrt nás honí!“ a rychle pelášily od místa, kam tato dopadla. Kdo by se opozdil a doběhl poslední, provázela by jej po celý letošní rok smůla.
U fary se opět průvod „sešikoval“ na cestu zpět do školy, v čele šly děti s „lítem“, ozdobenými březovými větvičkami, vyfouknutými vajíčky s barevnými pentlemi a všichni věří, že se již zima nevrátí a vládu přenechá jaru.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch