Staročeský bál – tradice, jež nikdy neomrzí

Zpět

13.02.2013

Stejně jako každý rok, bylo i v letošním roce, v pátek osmého února, navázáno na dlouholetou šňůru plesů pořádaných v gesci soběslavského folklórního souboru Chasy mladé. Pro tentokrát se ručička počitadla pozastavila na magickém numeru XXII.
Dvacet dvojka je číslem přinášejícím velmi zajímavé a často i důležité poznatky. Tak například vezměme v úvahu bezpochyby banální záležitost, a to obyčejné matematické dělení. Beze zbytku je velmi snadno vydělena opět dvojkou, přičemž číslo zbývající pyšně zobrazí dvě po sobě jdoucí jedničky, které při prostém součtu těchto cifer, světe div se, dávají opět číslo dvě. Dvaadvacítka se neztratí ani při hrách karetních. V oku symbolizuje absolutní královskou výhru. Zdálo by se, že už jen přítomnost samotného čísla zajistí úspěch pořádané akce. Ačkoli lze přímý podíl čísla „štístka“ na úspěchu Staročeského bálu jen stěží dokázat, jedno říci můžeme. Staročeský bál se vydařil výborně!
Ples zahájily okolo osmé hodiny večerní naše nejmenší tanečnice, děvčata z Ráčku, jež byla po svém povedeném výstupu vystřídána vystoupením dospělé Chasy. Ta se ukázala s kratším, zato poněkud údernějším písničkovým mixem, při němž nezůstal nikdo z přítomných diváků chladným. Celým večerem, jak je již několikerým rokem zvykem, ples provázela kapela Třeboňská 12° společně ruku v ruce se skvělým kecalem, bývalým členem Soběslavské chasy mladé Petrem Valešem.
Hlavním hřebem celého večera se ovšem stalo půlnoční představení, které se letos neslo v duchu největších písničkových hitů. Je potřeba říci, že všechny reprodukované melodie byly doprovázeny ve velké míře originálními krokovými variacemi společně s velmi tvůrčími kostýmovými variacemi. S neskrývanou jistotou lze říci, že toto půlnoční překvapení nastavilo vysokou laťku do budoucna a právem bylo již po své premiéře přítomnými v sále hodnoceno jako jedno z nejpovedenějších, která bylo na plesech během let předvedeno.
Na závěr ještě poděkujme všem zúčastněným a věřme v neméně početné setkání na Staročeském bále i v roce příštím.

Vojtěch Hrůša
Foto: Vojtěch Hrůša