X. Jihočeský zpěváček 2013

Zpět

03.02.2013

X. Jihočeský zpěváček 2013

Hotel Zvíkov
Zvíkovské Podhradí – 23. března 2013
Jihočeské folklorní sdružení
IČ: 26544636, DIČ: CZ26544636, č.ú.: 2072052319/0800
předseda sdružení: Milan Škoch, Kovářov 3, 398 55, tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz
 www.jfos.cz

                                        
ZÁMĚR:
Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s dalšími partnery připravuje jubilejní X. ročník dětské pěvecké soutěže lidových písní  Jihočeský zpěváček.
Smyslem soutěže je motivovat nejmladší generaci k sólovému zpěvu, propagovat Jihočeský kraj i folklorní soubory.
Součástí soutěže bude tradiční seminář vedoucích s odbornou porotou.

1.    Kategorie: děti do 9-ti let
2.    Kategorie: děti od 10 - 15-ti let (pokusíme se dojednat s FoS ČR – postup vítěze do celostátního kola)

PODMÍNKY SOUTĚŽE – X. Jihočeský zpěváček 2013:

-    soubory JFoS mohou do soutěže delegovat děti ze svých souborů, ale také děti mimo soubor
-    děti do soutěže mohou delegovat i nečlenské soubory JFoS, školy, školky, apod.
-    repertoár každého zpěváka – 2 jihočeské lidové písně – táhlá, rytmická
-    od každé písně zazpívat minimálně 2 sloky
-    1 píseň bez hudebního doprovodu, 1 píseň s hudebním doprovodem
-    hudební doprovod si zajistí vysílající soubor (harmonika, housle, apod.)
-    vystoupení zpěváčka a hudebního doprovodu v kroji
-    všichni zpěváčci budou oceněni dárkem za účast v soutěži

Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:

-    výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
-    hlasová a intonační přesnost a připravenost
-    výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu

Pořadatel zajišťuje:

-    organizaci akce, ozvučení, osvětlení, zvukový záznam, videodokumentaci
-    příspěvek na dopravu účastníků (bude upřesněno v konečných propozicích)
-    nápoje a občerstvení
-    ceny pro soutěžící
-    odbornou porotu
-    zvýhodněné startovné pro členy JFoS

V případě zájmu o účast kontaktujte předsedu JFoS a ředitele soutěže Milana Škocha
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz – www.jfos.cz