Obchůzka Lucek v kovářovské škole

Zpět

13.12.2012

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan i základní škola v Kovářově se dlouhodobě starají o udržování lidových tradic. A jednu opět po roce ve škole připomněly, na svátek sv. Lucie, a to  13. prosince, kdy  tři děvčata vyšla po třídách  na „obchůzku Lucek“.

Oblečeny do bílého, se škraboškami na obličeji, metlami i košíčkem vyšla děvčata na svoji tradiční prosincovou obchůzku. Bílá barva symbolizuje panenskou čistotu sv. Lucie, která svůj život zasvětila křesťanské víře a Bohu, za což byla i krutě potrestána.  Stala se patronkou švadlen, krejčích, kočích i dalších řemesel. Na obrazech bývá tato světice zobrazována s dýkou v hrdle.
„Lucky“ nejprve navštívily žáky ve 3. třídě, kde „prošmejdily“ každý kout, dívaly se, jestli je uklizeno, vyšlehly nepořádníky a odměnily děti pořádné. Totéž pak opakovaly ve druhé třídě, u prvňáčků, čtvrťáků a zašly i na druhý stupeň do šesté třídy, kde připomněly tuto obchůzku starším dětem.
 Na svátek svaté Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to zjistily, hospodyni vzaly kužel s namotanou přízí a také všechno peří rozfoukaly po světnici.  V tento den si „Lucky“ mnohdy troufly i na mužské, které natřely kolomazí, případně hořčicí, pěkně zasypaly moukou, lechtali, pošťuchovali, zkrátka činily různá příkoří … ale toto mohli dělat pouze do půlnoci.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z akce