Setkání programové rady Jihočeského folklorního festivalu Kovářov

Zpět

06.10.2012

Ve čtvrtek 4. října 2012 se v Česko – rakouském centru rozvoje lidových tradic v barokní faře v Kovářově sešla na svém tradičním jednání Programová rada Jihočeského folklorního festivalu Kovářov.
Jednání se zúčastnili za soubor Kovářovan /hlavního pořadatele akce/ Božena Kolorosová, Prokop Kahoun a ředitelé festivalu manželé Milan a Pavla Škochovi, za Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ředitel Jan Krist a jeho zástupkyně Vlasta Ondrušová.
V první části jednání se jeho účastníci věnovali zhodnocení letošního XVII. Jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2012 (proběhl 25. – 27.5.2012) jak v oblasti programové, organizační i rozpočtové. Shodli se, že kovářovský festival velice přispívá k uměleckému růstu dětských i dospělých jihočeských folklorních souborů a dává také vhodnou příležitost k prezentaci souborů z jiných regionů ČR a zahraničí. Poděkování bylo vyjádřeno všem organizačním pracovníkům, kteří zajišťovali průběh celé akce, Obci Kovářov, Jihočeskému kraji i dalším podporovatelům a zejména divákům, jež se ve velkém počtu na festivalu sešli. Během jednání se také hovořilo o připomínkách týkající se oblasti publicity akce – všichni velice kladně hodnotili propagační materiály, prezentaci partnerů a propagaci festivalu na www stránkách či v médiích. 
Závěr jednání patřil diskusi o dalším ročníku festivalu, hovořilo se o programu, organizaci i zajištění rozpočtu. XVIII. Jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2013, který se bude konat ve dnech 30. května – 2. června 2013. 
 
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, společné foto účastníků Programové rady – zleva: Pavla Škochová, Prokop Kahoun, Božena Kolorosová, Jan Krist, Vlasta Ondrušová, Milan Škoch.