Zpěvačky Kovářovanu v Bernarticích

Zpět

06.07.2012

Zpěvačky Jihočeského folklorního souboru Kovářovan vystoupily v pátek 6. července odpoledne v obci Bernartice v rámci kulturní a společenské akce „Setkání rodáků a přátel obce Bernartice“. Na přírodním parketu u sokolovny v úvodu vystoupení zazněly dvě písně v podání pěveckého tria souboru a poté již následoval programem s názvem Má panenko, jak se máš, v němž zpěvačky předvedly písně z Kovářovska ve dvojhlasé úpravě. Diváci si tak vyslechli, kromě jiných skladeb, například žertovnou píseň Proč vy se mládenci neženíte, která pochází z Kovářova, ze sbírky Čeňka Holase České národní písně a tance. Jednotlivé milostné, pijácké i žertovné písně prokládaly zpěvačky tanečními vstupy chorovodového rázu.
Těší nás, že jsme svým programem přispěli ke zdárnému průběhu „Setkání“ a mohli jsme tak přiblížit návštěvníkům krásné písně naší národopisné oblasti „Kozácka“.

manželé Milan a Pavla Škochovi
foto: Milan Škoch, momentky z akce