Již za měsíc - XI. JIHOČESKÁ LIDOVÁ SLAVNOST 2012

Zpět

05.07.2012

XI. JIHOČESKÁ LIDOVÁ SLAVNOST 2012
pod záštitou
Františka Štangla, 1. náměstka hejtmana Jihočeského kraje
České Budějovice – 4. srpna
náměstí Přemysla Otakara II.

ve spolupráci s Jihočeským krajem, FoS ČR, NÚLK ve Strážnici, Jihočeským folklorním souborem Kovářovan
a Českým rozhlasem České Budějovice

pořádá Jihočeské folklorní sdružení
IČ: 26544636, DIČ: CZ26544636, č.ú.: 78-0345290277/0100

předseda sdružení: Milan Škoch, Kovářov 3, 398 55, tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz
 www.jfos.cz
_______________________________________________________________________

Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích opět po roce uvítá Jihočeskou lidovou slavnost, tentokrát její jedenáctý ročník, který proběhne v sobotu 4. srpna.
Cílem akce je nabídnout návštěvníkům jihočeské metropole ukázku lidových tradic. K dispozici bude informační stánek Jihočeského folklorního sdružení s nabídkou prezentačních materiálů dokumentující jeho bohatou činnost, dále ochutnávka jihočeské kuchyně, lidový jarmark se zajímavými výrobky či řemeslné dílny pro děti.

Pro milovníky swingu je připraven koncert Rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče, který začíná ve 13 hodin. V dalším programu se s písněmi a tanci představí jihočeské folklorní soubory Libín, Lučina, netradiční dudácká kapela Duha a plánuje se též vystoupení souborů z Rakouska.
Na jevišti Slavnosti proběhne v rámci sympozia JFoS prezentace a představení krojů: Dolního Rakouska, Horního Rakouska, jihočeských krojů – Prácheňska, Doudlebska, Blat, Kozácka.
Všem návštěvníkům přejeme 4. srpna hezké zážitky nejen s jihočeskou lidovou kulturou.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdruženíPROGRAM: Změna programu vyhrazena

10.00 – 16.00    
Jarmark
Hrnčířství, drátování, šperky z korálků, podmalba na skle, textilní výroba, zdobený perník, sušené klobásy, trdelník a další
ochutnávka jihočeské kuchyně - uzená kýta, zelí, knedlík, pivo, nealko
Informační stánek JFoS - omalovánky, pohledy, prezentační letáky, taneční manuál pro děti a další
Řemeslné dílny pro děti - výroba květin z papíru, žertovná přáníčka, drátování

13.00   
Zahájení odpoledního programu    
13.00 – 14.00   
koncert Rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče   
14.30 – 16.00   
V lidovém tónu
Netradiční dudácká kapela Duha
Folklorní soubor Lučina
Folklorní soubor Libín
Soubory z Rakouska
v rámci programu proběhne prezentace lidových krojů