Kovářovan se představil v obci Klučenice

Zpět

25.06.2012

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan vystoupil v sobotu 23. června 2012 v obci Klučenice v rámci slavnostního otevření výstavy „Klučenice slovem a obrazem“.
Po slavnostním zahájení a úvodních slovech po 13 hodině předvedl soubor divákům svůj pořad „Naše rokyta pěkně rozkvítá“, za který sklidil potlesk velmi početného publika. Na programu oslav bylo dále zasazení lípy, vystoupení dětí ze základní i mateřské školy Klučenice a otevření Hospodářského dvora s výstavou fotografií.
Děkujeme obci Klučenice za pozvání a jsme velice rádi, že jsme mohli návštěvníkům akce předvést ukázku lidových tradic naší národopisné oblasti „Kozácka“.
    
manželé Milan a Pavla Škochovi
foto: Milan Škoch, momentky z akce