Jihočeské folklorní sdružení vydalo nový propagační materiál v rámci příhraničního projektu „Společn

Zpět

Jihočeské folklorní sdružení vydalo před časem nový propagační materiál formátu A4, mapující ve fotografiích průběh Sympozia – Jihočeský zpěváček „Intonace a výrazové prostředky v dětském pěveckém projevu“, které se uskutečnilo 31.3 – 1.4.2012 ve Zvíkovském Podhradí a Kovářově.
Tato aktivita je součástí dvouletého příhraničního projektu JFoS s názvem „Společně za folklorními tradicemi“, na němž sdružení spolupracuje s dolnorakouskou organizací Volkskultur Niederösterreich a úřadem Zemské vlády Horního Rakouska.
Uvedený propagační leták a ohlédnutí za Sympoziem, dobře prezentuje jednu z oblastí, které se Jihočeské folklorní sdružení dlouhodobě věnuje a to rozvoji pěveckých dovedností nejmladší generace.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení

Foto: Milan Škoch, líc a rub letáku