Příprava další příhraniční aktivity JFoS

Zpět

05.06.2012

V pondělí 4. června 2012 se konalo v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje mezinárodní jednání předsedy Jihočeského folklorního sdružení Milana Škocha se zástupci sdružení „Zlatých čepců“ z rakouského města Freistadt. Za Jihočeský kraj byla přítomna Hermína Mocová a za Regionalmanagment Horního Rakouska Romana Sadravetz.
Uvedené setkání mělo na programu vzájemnou spolupráci při přípravě a realizaci kulturního projektu ve Freistatdu „Dávné stopy nové stezky“, jež proběhne v roce 2013 v rámci konání Zemské výstavy. Je v plánu, že by se Jihočeské folklorní sdružení na této aktivitě podílelo účastí pěti dospělých folklorních souborů,  jedním dětským folklorním souborem a dvěma lidovými kapelami. Dále účastí vybraných lidových řemeslníků a také prezentačním stánkem sdružení.
Tato příhraniční aktivita se koná v rámci udržitelnosti projektu Jihočeského folklorního sdružení „Za lidovými tradicemi se sousedy“, jež probíhal v letech 2009 – 2010. Projednávali se také možnosti  vzájemné spolupráce při prezentaci společných aktivit v Česko – rakouském centru rozvoje lidových tradic zbudovaného v obci Kovářov, sídle JFoS.
Sdružení v současné době realizuje další velký projekt 2012 – 2013 s názvem „Společně za folklorními tradicemi“, na kterém kromě Dolního Rakouska spolupracuje s hornorakouskými partnery.

Věřím, že se plánovanou akci ve Freistadtu podaří uskutečnit a tím i rozšířit partnerství JFoS na další skupiny, které se věnují udržování lidových tradic v Rakousku.   
 
 
Účastníci setkání:
Romana Sadravetz, Regionalmanagment ÖO
Anna Friesenecker, Goldhaunberg gruppe Freistadt
Maria Wizani, Goldhaunberg gruppe Freistadt
Anni Wurzinger, Goldhaunberg gruppe Freistadt
Hermína Mocová, Jihočeský kraj
Milan Škoch, předseda JFoS


Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení

Foto: Milan Škoch, momentky ze setkání