OHLÉDNUTÍ ZA XVII. JIHOČESKÝM FOLKLORNÍM FESTIVALEM KOVÁŘOV 2012

Zpět

30.05.2012

Ve dnech 25. – 27. května se v obci Kovářov uskutečnil již XVII. jihočeský folklorní festival Kovářov 2012, na který zavítaly dětské a dospělé folklorní soubory z jihu Čech, kterým je festival primárně určen, ale uvítal i hosty z Vysočiny, Jižní Moravy a Rakouska.
První den dopoledne byl tradičně věnován dětským souborům s pořadem „Děti dětem“, kdy jednotlivé dětské kolektivy představily své pořady v Kulturním domě a následně se v tanečních dílnách vzájemně učily tance a písničky. Odpolední program probíhal za slunného počasí na kovářovské návsi v duchu řemeslných  a výtvarných dílen, kde kromě jiného děti razily festivalové mince, malovaly perníčky, skládaly skládačky a přihlížely kovářskému řemeslu. Pro vedoucí souborů bylo připraveno sympozium v Česko-rakouském centru rozvoje lidových tradic. Zde  s odbornou porotou /Bohuslavem Chocholu a Lubomírem Tyllnerem/, delegovanou Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici diskutovali o jednotlivých vystoupeních a také o práci s nejmladší generací. Sympozium i dětské odpoledne navštívil i František Štangl,1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje.
V dětském programu se představily soubory:
Kovářovánek z Kovářova, Pomněnka z Tvrdonic z Jižní Moravy, Bárováček z Českých Budějovic, 
Blaťáček ze Ševětína, Bystřinka za Zlivi, Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, Malý Furiant z Českých
Budějovic.
Druhý den festivalu proběhl v sobotu na kovářovské návsi, kde za slunečného počasí návštěvníci procházeli lidový jarmark a prohlíželi si výrobky řemeslníků.. V dopoledních hodinách se tradičně sešli vedoucí zúčastněných souborů, sponzorů a hostů na kovářovské radnici a od dvanácti hodin vyhrávala na festivalovém jevišti dechová kapela Kovačka.
Ve 13 hodin vyšel slavnostní průvod všech souborů, kdy v jeho závěru na festivalovém jevišti každý předvedl „ochutnávku“ svého programu. Poté již moderátorka pozvala na scénu náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje Ivanu Stráskou, starostu obce Kovářov Pavla Hrocha, 
za Folklorní sdružení ČR Bohumila Chocholu a zástupkyni ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Vlastu Ondrušovou. Všichni poděkovali pořadatelům za přípravu festivalu a popřáli folklorním souborům a divákům krásné kulturní zážitky. Mezi návštěvníky byli i další významní hosté, jež přijali pozvání pořadatelů, jako například senátor Pavel Eybert,  ředitel Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Svoboda nebo Pavel Šafr, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Po úvodních zdravicích se všechny pozvané soubory představily velmi početnému publiku se svými programy. Nechybělo ani tradiční žertovné předání dárku místnímu Kovářovanu od  Doudlebanu. Oba soubory se od založení festivalu vzájemně častují různými legráckami a tak  letos přivezli přátelé z Doudleb speciální fotoaparát na pořízení společné fotografie. Foto se nepodařilo, ptáček sice vylétl, ale jen v podobě malé slepičky. Program pokračoval, diváci se zájmem sledovali jednotlivá vystoupení a také si u vstupu do areálu akce mohli prohlížet hnětynky, které letos přivezli na ukázku některé zúčastněné soubory.
Závěr celého programu patřil předání dárků vedoucím souborům, které obdrželi od ředitelů festivalu manželů Milan a Pavly Škochových. Vedoucí se následně sešli s odbornou komisí v „Centru“ k rozboru jednotlivých kulturních pořadů svých souborů. Během festivalu Česko-rakouské centrum rozvoje lidových tradic dále navštívily i pozvané soubory Pomněnka z Jižní Moravy či rakouský soubor Volkstanzgruppe Altenberg.
Celý slunečný sobotní den ukončilo posezení na návsi pod kaštany, kde se přítomní při dobrém pivu či vínku do pozdních večerních hodin dobře bavili.
V hlavním sobotním programu se představily soubory:
Kovářovan z Kovářova, Doudleban z Doudleb, Libín z Prachatic, Lučina z Úsilného, Volkstanzgruppe Altenberg z Rakouska, Pomněnka z Tvrdonic-Jižní Morava, Malý Furiant z Českých Budějovic, Jitra ze Soběslavi, Stražišťan z Pacova, Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi, Písečan z Písku, Javor z Lomnice nad Lužnicí. 
V neděli mohli návštěvníci shlédnout výstavní prostory Česko-rakouského centra rozvoje lidových tradic. V klubovně souboru Kovářovan se také v neděli sešli jeho členové, aby společně zhodnotili letošní ročník festivalu.
      
Na XVII. JFF Kovářov 2012 účinkovalo celkem 19 uměleckých skupin , představilo se celkem 455 účinkujících.

manželé Milan a Pavla Škochovi
ředitelé festivalu

foto: Milan Škoch, momentky z festivalu