Kovářovánek potěšil diváky v Předbořicích

Zpět

22.05.2012

Na pozvání řádových sester z Domova sv. Zdislavy vystoupil v úterý 22. května 2012 dětský folklorní soubor Kovářovánek v obci Předbořice.
Členové souboru dětem i dospělým od 14 hodin předvedly kulturní vystoupení nazvané „Hřej, sluníčko, hřej“, kde ukázaly choreograficky zpracované jarní hry na louce spojené se zaplétáním věnečků, chorovodová kola, řady, průchody „do brány“ a svůj program zakončily rytmickou chozenou říkankou Chodí pešek okolo, škádlivkou Jenda benda bubeník a hrou Na muziku. Za své vystoupení byly děti odměněny potleskem přítomných diváků a občerstvením od řádových sester.
Kovářovánek také předvedl tanec „Švec“, který následně učil přítomné děti a ty na oplátku členům souboru zazpívaly písničku „Krokodýl“. Odměnou jim byly omalovánky s lidovou tématikou a pohledy. Vedoucí souboru Pavla Škochová na závěr poděkovala za pozvání a rozloučila se s malými i velkými diváky. Členové Kovářovánku se už nyní těší, že budou moci opět někdy v milém prostředí předbořické církevní mateřské školky zatančit a  zazpívat.  

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, foto z akce