Jednání partnerů příhraničního projektu JFoS „Společně za folklorními tradicemi“

Zpět

22.11.2012

V pondělí 23. dubna 2012 proběhlo jednání projektových partnerů příhraničního projektu Jihočeského folklorního sdružení nesoucí název „Společně za folklorními tradicemi“.
Uvedený projekt je třetím v pořadí velkých dvouletých projektů JFoS se zaměřením na rozvoj lidové kultury a tentokrát zasahuje období roku 2012 a 2013. JFoS jako vedoucí partner na něm spolupracuje s Dolním Rakouskem, jež zastupuje organizace Volkskultur Niederösterreich a nově i s Horním Rakouskem, které zastupuje úřad zemské vlády Horního Rakouska.
Zástupci jednotlivých organizací se tedy v uvedený den sešli v Kovářově /sídle JFoS/, kde po krátkém setkání se starostou obce a prohlídce kostela Všech svatých jednali v Česko – rakouském centru rozvoje lidových tradic, jež je zřízeno v budově barokní fary. Zástupci rakouských partnerů byli v Kovářově seznámeni nejen s Centrem, ale také s majoritní akcí JFoS a to Jihočeským folklorním festivalem, který se v obci pořádá od roku 1996.
Po prohlídce Centra se všichni přesunuli do Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí, aby se rakouští partneři obeznámili i s dalším místem, kde také probíhají akce JFoS. V hotelu následně probíhalo jednání ohledně plánovaných sympozií a akcí nového projektu, domlouvala se strategie vzájemné komunikace, propagační a prezentační aktivity, spolupráce s médii, výstava projektu, výměny souborů a další okruhy.

Po jednání všichni přítomní poobědvali a dále volně diskutovali jednotlivá témata rozvoje lidových tradic. Na závěr se uskutečnila ještě společná prohlídka nedalekého Pivovarského dvora Zvíkov, kde nechyběla ochutnávka místních pivních specialit. Poté se po rozloučení  vydali rakouští partneři domů.         

Účastníci setkání:
Alexandr Jalkotzy-úřad zemské vlády Horního Rakouska
Hubert Igelsböck-úřad zemské vlády Horního Rakouska
Romana Sadravetz-Regionalmanagment ÖO
Barbara Libowitzky-manažerka Volkskultur Niederösterreich
Gabriele Libowitzky-NÖ
Hermína Mocová-Jihočeský kraj
Iveta Schmellerová-asistentka předsedy JFoS
Milan Škoch-předseda JFoS


Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení

Foto: Milan Škoch, momentky ze setkání