Proběhla programová rada XVII. jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2012

Zpět

12.04.2012

Ve středu 11. dubna v Česko – rakouském centru rozvoje lidových tradic v barokní faře v Kovářově proběhla Programová rada organizačního týmu XVII. Jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2012 /25.5 - 27.5. 2012/.
Jednání se zúčastnili za soubor Kovářovan /hlavního pořadatele akce/ Božena Kolorosová, Prokop Kahoun a ředitelé festivalu manželé Milan a Pavla Škochovi, za Národní ústav lidové kultury ve Strážnici jeho ředitel Jan Krist a Petr Horehleď, tajemník pro kulturní aktivity a festivaly.
Všichni přítomní projednali hlavní program festivalu, doprovodné programy, účast folklorních souborů a dalších skupin, rozpočet akce, organizační zajištění a v neposlední řadě prezentační i propagační okruhy. Diskutovalo se o vývoji festivalu a všichni velice kvitovali zájem od folklorních souborů zúčastňovat se této akce, která si dala od počátku do vínku přispívat k uměleckému růstu právě souborů z jihu Čech. Národní ústav lidové kultury ve Strážnici také každoročně deleguje do Kovářova odbornou komisi. Nebude tomu jinak ani letos a tak se opět vedoucí souborů sejdou s odborníky, aby projednali a zhodnotili výkony svých uměleckých těles. 
Diváci kovářovského festivalu tedy budou moci shlédnout to nejlepší z programů jihočeských folklorních souborů, ale také se mohou tradičně těšit na hosty. Letos přijede dětský soubor z jižní Moravy a plánuje se účast i souborů rakouských.
Programová rada se věnovala kooperaci festivalu v rámci příhraničního projektu Jihočeského folklorního sdružení s názvem „Společně za folklorními tradicemi“. Díky tomuto projektu, jenž navazuje na projekty předešlé, se úspěšně daří rozvíjet mezinárodní spolupráce se sousedy,v tomto případě právě s rakouskými.    

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, společné foto účastníků Programové rady – zleva: Milan Škoch, Prokop Kahoun, Božena Kolorosová, Petr Horehleď, Jan Krist, Pavla Škochová.