Úspěšný pořad Jaro už je tady

Zpět

03.04.2012

V neděli odpoledne 1. dubna se v kovářovském kinosálu uskutečnil v rámci projektu Jihočeského folklorního sdružení „Společně za folklorními tradicemi“ pořad s názvem  - JARO UŽ JE TADY.
Pro diváky byl připraven bohatý kulturní program, který zahájil dětský folklorní soubor Kovářovánek s pásmem „Hřej, sluníčko, hřej“, následovalo taneční vystoupení dětí z první třídy kovářovské školy „V rytmu country“ a jako poslední se představil s klauniádou klaun Bilbo.
Děti z Kovářovánku předvedly choreograficky zpracované jarní hry na louce spojené se zaplétáním věnečků, chorovodová kola, řady, průchody „do brány“ a svůj program zakončily rytmickou chozenou říkankou Chodí pešek okolo, škádlivkou Jenda benda bubeník a hrou Na muziku. Po vystoupení Kovářovánku se jeviště zaplnilo neohroženými kovboji a hezkými slečnami z první třídy. Děti zatančily svůj program nazvaný V rytmu country s vervou a divákům se líbily i dvě básničky s tématikou divokého západu, které skupinky mladých tanečníků zarecitovali mezi hudebními čísly. Obě vystoupení – folklorní i countryová byla odměněna vřelým potleskem publika. Na jevišti se poté přítomným předvedl klaun Bilbo, který veselými kousky bavil malé i velké diváky.
Po skončení programu následovala řemeslná dílna – zdobení perníkových korpusů bílkovou polevou. Děti vytvářely hezké velikonoční ornamenty na perníkových vajíčkách, které si za odměnu odnášely domů. Pro zájemce z řad diváků bylo připraveno k prohlídce i Česko – rakouské centrum rozvoje lidových tradic v prostorách barokní fary.   
 
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z akce