Vynesení Smrtky

Zpět

21.03.2012

Děti z folklorního souboru Kovářovánek opět po roce vynesly Smrtku (Mořenu), aby tak připomněly pátou postní neděli, které se říkalo Smrtná. V letošním roce připadá na  25. března, ale děti Smrtku vynesly již  v úterý 20. března v rámci svojí souborové zkoušky.  Průvodu, v jehož čele šli krojovaní členové souboru a za nimi ostatní děti ze školní družiny společně s paní vychovatelkou, vévodila figurína „zimy“.
Kroky všech malých i velkých směřovaly na kovářovskou náves, kde děti zpívaly „Smrt chodí po vsi, má velký vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi … a poté se celý průvod odebral ke staré barokní faře, kde ještě jednou svoje zpívání ke Smrtce zopakoval. Od fary vedla cesta za ves, kde „zimu“ děti hodily ze stráně dolů a rychle od místa shozu utíkaly pryč, aby nikdo nezůstal poslední. Proč? Aby neměl v tomto roce smůlu a vyhýbalo se mu neštěstí.
Děti přivítaly jaro písničkou „Smrt jsme vám vynesly, nové léto přinesly, vítej léto líbezné obilíčko zelené“ a potancovaly Kolo mlýnský a zahrály hru Na zlatou bránu. Zvesela nesly „lítečko“ – ozdobené březové větvičky vyfouknutými vajíčky s barevnými pentlemi a za zpěvu se vrátily zpět do obce.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z akce